Jūsu jautājums: Man ir priekšlikums, lūgums vai pretenzija.: Priekšlikums par papildus opcijām un laukiem sludinājumos.