Narkoloģiskā palīdzība visu diennakti. "Plosta" pārtraukšan ā un paģiru kupešana. Konsultācij as, kodēšana, mājas vizītes
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Narkoloģisk ā palīdzība stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58) visu dienn
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Mēs sniedzam neatliekamu diennakts medicīnas palīdzību mājas apstākļos
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, консультаци и, дальнейшее квалифици
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая помощь по выводу из запоя и похмелья на дому с последующим наблюдением и лечением зависимости . Сертифицир
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, дальнейшее квалифициро ванное лечение (ампула, торпеда, код
Rīga, Cits
-
00:00-24:00
Rīga
Cits
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, дальнейшее квалифициро ванное лечен
Rīga, Cits
-
00:00-24:00
Rīga
Cits
Наркологичес кая помощь в стационаре в центре города Маскавас 58 - круглосуточ но. Вывод из запоя и похмелья. Очистка орга
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Plosta pārtraukšan a, paģiru simptomu ārstēšana, organisma detoksikāci ja. Izbraukšana uz mājām. Rīga un Rīgas rajons.
Rīga, centrs
-
0-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā palīdzība. Alkohola „plosta” pārtraukšan a. Visu veidu tālāka ārstēšana. Izbraukšana mājas vizītes
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Опытный квалифициро ванный врач нарколог-пс ихиатр оказывает помощь на дому по выводу из запоя с последующим лечением в ме
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный врач нарколог, гипнотерапе вт Римма Курач (стаж работы по специальнос ти-34года) : лечение алкогольной
Rīga, Āgenskalns
-
Рабочие дни
Rīga
Āgenskalns
Сертифициров анный врач психиатр-на рколог (стаж работы 30 лет) оказывает наркологиче скую, психиатриче скую помощь. Лечение
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
-
Круглосуточно
Rīga
centrs
Sertificēts narkologs-p sihiatrs Aleksandrs Jekimovs piedāva kvalificētu narkoloģisk u palīdzību, plosta pārtraukšan u nark
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts psihiatrs ar 40 gadu stāžu ārstē no alkoholisma pēc A. Dovženko metodes. Sertifikāts Nr. A-12343.
Rīga, centrs
-
10-18
Rīga
centrs
Sertificēts narkologs-p sihiatrs piedāva kvalificētu narkoloģisk u palidzību plosta partraukšan u mājās apstakļos. Сертифиц
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā(Mask avas 58) visu diennakti sertificētu ārstu uzraudzībā, "Plosta" pār
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Вывод из запоя и похмелья на дому и в стационаре. Сертифициро ванный врач нарколог стаж 30 лет сертф. А-64400. Лечение ал
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts narkologs-p sihiatrs Aleksandrs Jekimovs piedāva kvalificētu narkoloģisk u palīdzību, plosta pārtraukšan u mājā
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Problēmas ar alkoholu. Sertificētu ārstu palīdzība "plosta" pārtraukšan ā un paģiru noņemšana. Stacionārā ārstēšana, nark
Ogre un raj., Ogre
-
00-24
Ogre un raj.
Ogre
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58) visu diennakti sertificētu ārstu uzraudzībā, "Plosta" pār
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionárá Rígas centrá(Mask avas 58, wi-fi, tv, kondicionie ris) visu diennakti sertificētu ārstu
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Текст объявления: Квалифициро ванный нарколог, психотерапе вт стаж работы 27 лет. Выведение из запоя, снятие похмельного
Rīga, Imanta
-
10:00 - 21:00
Rīga
Imanta
Протрезвлени е, вывод из запоя, похмелья проводит врач (стаж 33 год) у лиц с алкогольной зависимость ю с выездом на дом. Л
Rīga, Purvciems
-
Круглосуточно
Rīga
Purvciems
Консультации , лечение, справки
Rīga, centrs
35
По записи
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская помощь людям, страдающим алкогольной зависимость ю, детоксикаци я организма, вывод из запоя
Rīga, centrs
-
0-24
Rīga
centrs
Консультации , лечение, выдача справок
Rīga, centrs
35
По записи
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в случае алкогол
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Опытный врач психиатр-на рколог. Прерывание запоя, помощь при похмелье на дому и в стационаре. Рига и Латвия. Кодирован
Rīga, Cits
-
00-24
Rīga
Cits
Круглосуточн ая наркологиче ская помощь. Помощь при похмельном синдроме, выведение из запоя. Все виды дальнейшего лечения.
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Протрезвлени е, вывод из запоя, похмелья проводит врач (стаж 33 год) у лиц с алкогольной зависимость ю с выездом на дом. Л
Rīga, Purvciems
-
Круглосуточно
Rīga
Purvciems
Текст объявления: Квалифициро ванный нарколог, психотерапе вт стаж работы 27 лет. Выведение из запоя, снятие похмельного
Rīga, centrs
-
10:00 - 21:00
Rīga
centrs