Mājas vizītes visa Latvijas teritorijā, Baltijas teritorijā. Plosta pārtraukšan ā un paģiru noņemšana. Kodēšana. Turpmā
Rīga, centrs
50
00. 00-24. 00
Rīga
centrs
Опытный квалифициро ванный врач нарколог-пс ихиатр оказывает помощь на дому по выводу из запоя с последующим лечением в ме
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Вызовы на дом. Подшив ампулы-эспе раль, внутривенно е введение депо-препар ата, консультаци и. Стационар. Mājas vizītes. A
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская помощь в стационаре в центре города Маскавас 58 - Медицинский центр Lasa Med и на дому. В
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, дальнейшее квалифициро ванное лечен
Rīga, Cits
-
00:00-24:00
Rīga
Cits
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Narkoloģisk ā palīdzība stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58 Medīcīnas c
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Mēs sniedzam neatliekamu diennakts medicīnas palīdzību mājas apstākļos
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
-
Круглосуточно
Rīga
centrs
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья, опытный врач нарколог-пс ихиатр дальнейшее лечение имлантация ампулы,
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Наркологичес кая помощь на дому. Вывод из запоя и похмелья, опытный врач нарколог-пс ихиатр. Дальнейшее лечение имплантаци
Rīga, Cits
-
00. 00-24. 00
Rīga
Cits
Вывод из запоя и похмелья на дому. Сертифициро ванный нароколог-п сихиатр. Последущее лечение в медицинском центре.
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь в стационаре, в центре города Рига Maskavas 58 - Медицинский Центр
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
35
Круглосуточно
Rīga
centrs
Diennakts režīmā veicam narkotisko vielu, medikamentu noteikšanu urīnā, alkohola tests, sertificēta narkologa konsultāci
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Протрезвлени е, вывод из запоя, похмелья проводит врач психиатр-на рколог Николай Лубин (стаж 34 год) у лиц с алкогольной
Rīga, Purvciems
-
Круглосуточно
Rīga
Purvciems
Наркологичес кая помощь круглосуточ но. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, консультаци и, дальне
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība visu diennakti. "Plosta" pārtraukšan ā un paģiru kupešana. Konsultācij as, kodēšana, mājas vizītes
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā Maskavas 58 Medīcīnas centrs Lasa Med visu diennakti sertificētu ārstu uz
Rīga, centrs
-
00. 00-24. 00
Rīga
centrs
Narkologa kvalificēta un ātra palīdzība mājās, detoksikāci ja ar i/v sistēmām, medikamento za terapija. Konfidencia litāte
Rīga, Cits
-
00-24
Rīga
Cits
Narkoloģiskā palīdzība Mājas vai stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58) visu diennakti sertificētu ārstu uzraudzībā, "P
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts narkologs-p sihiatrs Aleksandrs Jekimovs piedāva kvalificētu narkoloģisk u palīdzību, plosta pārtraukšan u mājā
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь в стационаре, в центре города Рига Maskavas 58 - Медицинский Центр
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Выезд врача на дом по всей територии Латвии и Балтийских стран. Квалифициро ванный нарколог-пс ихиатр, стаж работы более
Rīga, centrs
-
00. 00-24. 00
Rīga
centrs
Сертифициров анный врач психиатр-на рколог (стаж работы 30 лет) оказывает наркологиче скую, психиатриче скую помощь. Лечение
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Домашние визиты сертифициро ванного врача нарколога. Конфидициал ьно. Возможно лечение в стационаре с оформлением больничн
Rīga, centrs
50
00-24
Rīga
centrs
Оказываю быструю наркологиче скую помощь: вывод из запоя, лечение симптомов похмелья. Выезжаю на дом 00-24. Sniedzu ā
Rīga, Cits
-
00-24
Rīga
Cits
Narkoloģiska is atveseļošan ās centrs, ķemeri, piedāvā pakalpojumu s. 1. Alkahola intoksikšci jas kupēšana. 2. Alkahola
Jūrmala, Ķemeri
-
00-24
Jūrmala
Ķemeri
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма. Narkoloģisk ā palīdzība, "plosta" pārtraukšan ā un
Cits
-
00-24
Cits
Problēmas ar alkoholu. Sertificētu ārstu palīdzība "plosta" pārtraukšan ā un paģiru noņemšana. Stacionārā ārstēšana, nark
Ogre un raj., Ogre
-
00-24
Ogre un raj.
Ogre
Выезд нарколога на дом консультаци я, вывод из запоя снятие похмельного синдрома, современные методы леченя зависимости ,
Rīga, centrs
45
00-24
Rīga
centrs
Вывод из запоя и похмелья на дому и в стационаре. Сертифициро ванный врач нарколог стаж 30 лет сертф. А-64400. Лечение ал
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, дальнейшее квалифициро ванное лечение (ампула, торпеда, код
Rīga, Cits
-
00:00-24:00
Rīga
Cits
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
50
Круглосуточно
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Круглосуточн ая помощь по выводу из запоя и похмелья на дому и в стационаре. Помощь в транспортир овке больного в стациона
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Kvalificēta ārsta-narko loga mājas vizīte. Palīdzību sniedz sertificēts ārsts-narko logs. Ir iespējaturp mākai ārstēšanai s
Rīga, centrs
10
00-24
Rīga
centrs