Narkoloģiskā palīdzība visu diennakti. "Plosta" pārtraukšan ā un paģiru kupešana. Konsultācij as, kodēšana, mājas vizītes
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Наркологичес кая помощь круглосуточ но. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, консультаци и, дальне
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Kvalificēta ārsta-narko loga mājas vizīte. Palīdzību sniedz sertificēts ārsts-narko logs. Ir iespējaturp mākai ārstēšanai s
Rīga, centrs
10
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Kvalificēta un ātra palīdzība mājās, detoksikāci ja ar i/v sistēmām, medikamento za terapija, plosta pārtraukšan a. Konfide
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts psihiatrs ar 40 gadu stāžu ārstē no alkoholisma pēc A. Dovženko metodes. Sertifikāts Nr. A-12343.
Rīga, centrs
230
10-18
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Mēs sniedzam neatliekamu diennakts medicīnas palīdzību mājas apstākļos
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā Maskavas 58 Medīcīnas centrs Lasa Med visu diennakti sertificētu ārstu uz
Rīga, centrs
-
00. 00-24. 00
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь в домашних условиях в
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь в стационаре, в центре города Рига Maskavas 58 - Медицинский Центр
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог. Выезд на дом, вывод из запоя и похмелья лечение зависимости . СертификатN r. A-64400.
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Diennakts narkoloģisk ā un medicīnas palīdzība. Narkoloģisk ā palīdzība stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58 Medīcīnas c
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская помощь в стационаре в центре города Маскавас 58 - Медицинский центр Lasa Med и на дому. В
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība Mājas vai stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58) visu diennakti sertificētu ārstu uzraudzībā, "P
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Психиатр нарколог С, Чицин консультаци и, лечение, выезд на дом на дом, выдача справок
Rīga, centrs
35
По записи
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā (Maskavas 58) visu diennakti sertificētu ārstu uzraudzībā, "Plosta" pār
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Протрезвлени е, вывод из запоя, похмелья проводит врач психиатр-на рколог Николай Лубин (стаж 34 год) у лиц с алкогольной
Rīga, Purvciems
-
Круглосуточно
Rīga
Purvciems
Круглосуточн ая помощь по выводу из запоя и похмелья на дому и в стационаре. С последующим лечением зависимости . Сертифиц
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Опытный квалифициро ванный врач нарколог-пс ихиатр оказывает помощь на дому по выводу из запоя с последующим лечением в ме
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Круглосуточн ая наркологиче ская и медицинская помощь в стационаре, в центре города Рига Maskavas 58 - Медицинский Центр
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
-
Круглосуточно
Rīga
centrs
Narkoloģiska palīdziba visu diennakti. Plosta partraukšan a un pagiru kupešana. Turpmaka ārstēšana ar individuālu pieeju.
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionārā Rīgas centrā(Mask avas iela 58 Medīcīnas centrs Lasa Med) visu diennakti sertificētu ār
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Выезд нарколога на дом консультаци я, вывод из запоя снятие похмельного синдрома, современные методы леченя зависимости ,
Rīga, centrs
45
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
50
Круглосуточно
Rīga
centrs
Problēmas ar alkoholu. Sertificētu ārstu palīdzība "plosta" pārtraukšan ā un paģiru noņemšana. Stacionārā ārstēšana, nark
Ogre un raj., Ogre
-
00-24
Ogre un raj.
Ogre
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья. Очистка организма, снятие стресса, дальнейшее квалифициро ванное лечен
Rīga, Cits
-
00:00-24:00
Rīga
Cits
Сертифициров анный врач психиатр-на рколог (стаж работы 30 лет) оказывает наркологиче скую, психиатриче скую помощь. Лечение
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Текст объявления: Квалифициро ванный нарколог, психотерапе вт стаж работы 30 лет. Выведение из запоя, снятие похмельного
Rīga, centrs
-
10:00 - 21:00
Rīga
centrs
Sertificēts ārsts piedāvā kvalificētu diennakts narkoloģisk u palīdzību. Garantēta konfidencia litāte. Сертифициро ва
Rīga, Cits
-
24 st.
Rīga
Cits
Наркологичес кая помощь. Вывод из запоя и похмелья, опытный врач нарколог-пс ихиатр дальнейшее лечение имлантация ампулы,
Rīga, centrs
-
00-24
Rīga
centrs
Narkoloģiskā palīdzība stacionárá Rígas centrá(Mask avas 58, wi-fi, tv, kondicionie ris) visu diennakti sertificētu ārstu
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Сертифициров анный нарколог-пс ихиатр александр екимов предлагает наркологиче скую и психиатриче скую помощь (вывод из запоя
Rīga, centrs
35
Круглосуточно
Rīga
centrs
Оказываю быструю наркологиче скую помощь: вывод из запоя, лечение симптомов похмелья. Выезжаю на дом 00-24. Sniedzu ā
Rīga, Cits
-
00-24
Rīga
Cits
Diennakts režīmā veicam narkotisko vielu, medikamentu noteikšanu urīnā, alkohola tests, sertificēta narkologa konsultāci
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Sertificēts narkologs-p sihiatrs Aleksandrs Jekimovs piedāva kvalificētu narkoloģisk u palīdzību, plosta pārtraukšan u mājā
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Вызовы на дом. Подшив ампулы-эспе раль, внутривенно е введение депо-препар ата, консультаци и. Стационар. Mājas vizītes. A
Rīga, centrs
35
00-24
Rīga
centrs
Выезд врача на дом по всей територии Латвии и Балтийских стран. Квалифициро ванный нарколог-пс ихиатр, стаж работы более
Rīga, centrs
-
00. 00-24. 00
Rīga
centrs