Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Rīga
68 €/mēn.
Individuāli vai nelielā grupā. Praktiskas nodarbības grāmatvežie m iesācējiem vai ar nelielu praktisko pieredzi zināsanu
Rīga
-
"Buhserviss" mācību centrs grāmatvedīb as kursi iesācējiem no 21. septembra Rīta grupa: Mācību ilgums - 2 mēneši,
Rīga
97 €/mēn.
"Buhserviss" курс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 21 сентября 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Пра
Rīga
97 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Programma “Grāmatvedī ba” (3. līmeņa kvalifikāci ja), sestdienās. Pēc programmas nobeiguma un eksāmena nokārtošana s tiek i
Rīga
89 €/mēn.
Программа Бухгалтерия (квалификац ия 3-го уровня), занятия по субботам. После окончания программы и сдачи экзамена выдаёт
Rīga
89 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Начальный уровень: "Баланс и налоги". 160 часов. Курс для начинающих бухгалтеров предназначе н тем, кто желает ос
Rīga
90 €/mēn.
Sākotnējs līmenis: "Bilance un nodokļi" Profesionāl ās pilnveides programma 160 stundas Kam programma paredzēta
Rīga
90 €/mēn.
Vidējais līmenis - "Uzņēmumu grāmatvedīb a". Profesionāl ā pilnveides programma. 170 stundas. Apmācības ir paredze
Rīga
128 €/mēn.
Augstākais līmenis: Grāmatvežu Iso starptautis kais kompetences sertifikāts apliecina sertifikāta īpašnieka profesionāl o
Rīga
173 €/mēn.
"Grāmatvedīb a un nodokļi" Profesionāl ās pilnveides programma 160 stundas Programmā: - Finanšu grāmatvedīb a
Rīga
85 €/mēn.
“Uzņēmuma reģistrēšan a ārvalstīs. Ko darīt ar uzņēmumu Latvijā? ” 25.jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 2. aug
Rīga
60
Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Rīga
68 €/mēn.
Бухгалтерия. Лицензирова нный, аккредитова нный учебный центр "Darba resursu mācību centrs" предлагает курсы Бухгалтерия и
Daugavpils un raj.
-
Grāmatvedība s Kursi bez priekšzināš anām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedīb as pamati" ar finanšu grāmatvedīb as speciālisti Mar
Rīga
29.17
Grāmatvežu kompetences novērtēšana , atbilstoši grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikāci jai. Profesionā
Rīga
190
''Бухгалтерс кий учет'' - Индивидуаль ные занятия. Приглашаем руководител ей предприятий или тех, кто собирается регистриро
Jūrmala
360
Personālliet vedības darba organizācij a, darba tiesiskās attiecības – dažādu situāciju apskats 17. augustā Rīgā, no plkst
Rīga
55
Основы бухгалтерск ого учёта. Теория + программа 1 С. Цель курса: изучение основных принципов теории и организации бухгал
Rīga
74 €/mēn.
Grāmatvedība s pamati. Teorija + 1C programma. Šis kurss dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes grāmatvedīb as pamatos :zi
Rīga
74 €/mēn.