Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 10.06.2017. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Rīga
75 €/mēn.
Субботние курсы в Мэри Поппинс. Дорогие женщины, предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специально
Rīga
-
Bērnu aprūpes pamati - Kursa sākums: 10.06.2017. Aicinām apgūt 40 stundu Profesionāl ās pilnveides izglītības programmu
Rīga
80
Профессионал ьные курсы: Домработниц а. Горничная. Экономка. Современная домработниц а или экономка это специалист дома
Rīga
-
Piedāvājam intensīvos profesionāl ās pilnveides kursus „Bērnu uzraudzības pakalpojumi ” (40 mācību stundas). Komplektēja m
Rīga
100
Основы ухода за детьми Суперинтенс ивная группа 16. 05. 2017. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нну
Rīga
90
Superintensī vā grupa no 16. 05. 17 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīga
Rīga
90
Vecāku paaudžu, slimu cilvēku kopšanas kursi. Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas sociālās aprūpe
Rīga
85
Bērnu tiesības un to aizsardzība - A līmeņa 8st. programma 03.06. Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām
Rīga
20
Intensīvais Auklīšu kurss no 03.06. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Rīga
-
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01. 06. 16 Риж
Rīga
83
Дорогие женщины. За 5 дней, по Вашим многочислен ным просьбам, предлагаем окончить лицензрован ные курсы нянь и домработни
Rīga
-
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Rīga
-
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departament s,
Rīga
95