Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Datorzinības bez priekšzināš anām. Mācību centrs Polyglot komplektē grupu intensīvaji em datorzinību kursiem. Programm
Rīga
2.08 €/st.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
MS Office (Word, Excel, Power Point, Access) Individuāla s nodarbības latviešu un krievu valodās iesācējiem un lietotāj
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
Letotajs saņems atbildes uz jautājumu: Kā lietot Windows, Android, Internet, Microsoft Office(Word , Excel, PowerPoint Ac
Jūrmala
4 €/st.
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Тренинг-инте нсив “Основы программиро вания на языке Java” в Твоем городе Мы предлагаем Тебе окунуться в мир одного из
Cits
50
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Летнее предложение для школьников. Prasības
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Rīga
20 €/st.
Programmēšan as - Kursa sākums: 12.08.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 12.08.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
Школа Java. Школа Web разработки. Мы предоставля ем обучение программиро ванию для школьников и студентов на основе самы
Rīga
32 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Rīga
-
Техник компьютерны х систем. "Латвийско - Германский центр профессиона льного образования " предлагает освоить профессии:
Rīga
145 €/mēn.
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas piepra
Rīga
145 €/mēn.
Must Have taviem vecvecākiem . Komplektēja m grupas datorkursie m. Vienkāršā un saprotamā valodā iepazīstinā sim ar dato
Rīga
36
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Rīga
-
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.