Palīdzēšu apgūt MS Excel un MS Word zināšanas, laba lietotāja līmenī. Tā pat varu palīdzēt vidusskolni ekiem sagatavoti
Rīga
7.50 €/st.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Rīga
20 €/st.
Programmēšan as - Kursa sākums: 12.08.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 12.08.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Rīga
-
Курсы Photoshop, Corel Draw, Flash. Летнее предложение для школьников. Объявляем набор в новую группу. Занятия начинаютс
Rīga
-
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Rīga
-
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Летнее предложение для школьников. Prasības
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
Datorsistēmu tehniķis. “Latvijas-V ācijas profesionāl ās izglītības centrs” piedāvā - uzsāc mācības Latvijā, turpini Vāc
Rīga
145 €/mēn.
Apgūsti programmēša nu 6 nedēļu laikā. Nākamā grupa sāksies jau augustā, nenokavē. Profesionāl ās skolas Riga Coding S
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
Школа Java. Школа Web разработки. Мы предоставля ем обучение программиро ванию для школьников и студентов на основе самы
Rīga
32 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Photoshop - 28.07.2017, Coreldraw – pieprasītāk ās un augsti apmaksātas profesijas. Pateicoties mūsdienīgām programmu pak
Rīga
-
Web dizains, Web programmeša na. Saites veidošana interneta vidē. Специальное предложение для школьников на лето. Māc
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Adobe Photoshop Kursā ir iekļauta rastra grafikas pamata iespēju izpēte Adobe Photoshop. Programmas īpašība zīmēšanas r
Rīga
169
Adobe Illustrator Izglītojama is iemācīsies strādāt grafiskajā programmā Adobe Ilustrator. Mācēs izveidot telpiskas poga
Rīga
169
Техник компьютерны х систем. "Латвийско - Германский центр профессиона льного образования " предлагает освоить профессии:
Daugavpils un raj.
145 €/mēn.
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas pieprasī
Rīga
145 €/mēn.
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Rīga
80 €/mēn.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Rīga
80 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt Java programmētā ja specialitāt i. Šī kursa ietvaros profesionāl ie programm
Rīga
115 €/mēn.
Datorzinības bez priekšzināš anām. Mācību centrs Polyglot komplektē grupu intensīvaji em datorzinību kursiem. Programm
Rīga
2.08 €/st.
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Rīga
15
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр POLYGLOT предлагает курсы, которые п
Rīga
15
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Rīga
115 €/mēn.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Rīga
115 €/mēn.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Rīga
115 €/mēn.