Spāņu valodas kursi iesācējiem darba dienu vakaros vai brīvdienās. Grupa 5 cilvēki. Kopā 48 mācību stundas. Kursu cena E
Rīga
6 €/st.
Intensīvais kurss spāņu valodā iesācējiem mazās grupiņās. Kursa ilgums 6 nedēļas, 3 reizes nedēļā x 3 ak. stundas no plk
Rīga
-
Индивидуальн ые и групповые занятия Разговорный клуб c носителями языка для взрослых и детей Урок-общени е с носителем я
Rīga
-
Испанский язык. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподавате ли. Современные мет
Rīga
-
Индивидуальн ые уроки испанского языка. Большой опыт преподавани я. Грамматика, аудирование , разговорная речь. Классически
Rīga
-
Labdien. Esmu valodniecīb as studente, kura dzīvojusi 4, 5 gadus Spānijā un vēlas piedāvāt privātstund as spāņu valodas ap
Rīga
-
Испанский для начинающих и продолжающи х обучение. Индивидуаль ный подход к каждому учащемуся с учётом особенносте й его па
Rīga
10
Опытный преподавате ль (стаж более 20 лет) предлагает индивидуаль ные занятия/уро ки для желающих говорить, понимать и чита
Rīga
10 €/st.
Labdien. Pieredzējis spāņu valodas pasniedzējs no Venecuēlas (bet ar ilggadīgu dzīves stāžu Spānijā) pasniedz spāņu valo
Rīga
6
Spāņu valodas pasniēdzejs , kuram dzimta valoda ir spāņu, palidzēs jums apgūt spāņu valodu īsā laikā, nodarbības gan bern
Rīga
-
Индивидуальн ое преподавани е одного из самых распростран енных языков мира как детям, так и взрослым. В минимальные сроки
Rīga
-
Valodu apguve Spāņu valoda, Individuāla s nodarbības spāņu valodā (ja ir vēlēšanās, ir iespējams nākt arī divatā vai trij
Rīga
20
Испанский, Португальск ий, Греческий и Турецкий языки- индивидуаль ные уроки. Есть все материалы для занятий, дни и время
Rīga
-
Vasaras intensīvie kursi Rīgā 2017 1 mēnesis jūlijs 03.07.-27.0 7.2017. un/vai augusts 07.08.-31.0 8.2017. 4 reize
Rīga
-