Обучение Тейпинг. (K-Taping). Тиара центр предлагаем пройти курс- обучения по кинезиологи ческому тейпировани ю MTC BASIC.
Rīga
180
Piedāvāju privātus treniņu kursus: 1) Vispusīgā fiziskā sagatavotīb a 2) Stājas un muguras nostiprināš ana 3) Svara
Rīga
-