Vizuālā tēla stilists. 3. kvalifikāci jas līmenis Profesionāl ā programma sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas nepi
Rīga
-
Vizāžistu kursi, Vizāžistu apmācība, Vizāžistu skola 2.kvalifikā cijas līmenis Profesionāl ā programma sniedz zināša
Rīga
-
Klērs Studija piedava: Permanentai s grims uzacīm - apmācību kurss strādājošie m skaistumkop šanas industrijā (Microbladi
Rīga
300
Klērs Studija приглашает работающих в индустрии красоты на обучающий курс Перманентны й макияж бровей (Microbladi ng - ман
Rīga
300
Курсы визажа. Klērs Studija - аккредитова нный учебный центр проводит набор учащихся на курсы Основы визажа и декоративно
Rīga
75 €/mēn.
Dekoratīvā kosmētika un vizāža. Klērs Studija – profesionāl ās skaistumkop šanas izglītības centrs uzņem audzēkņus akredit
Rīga
75 €/mēn.
Дорогие Дамы‼ Авторский мастер класс Анастасии Барановой из Киева. "От новичка до профессиона ла" Мастер - преподавате ль
Rīga
200
Перманентный макияж – Basic 2 Программа повышения квалификаци и Учебная программа: 100 академическ их часов Вид обуче
Rīga
1,000
Программа обучения тренеров перманентно го макияжа. Немного о проекте, и что необходимо. 1)Стаж будущего тренера
Rīga
1,500
Микропигмент ация. Самый популярный семинар ручного микропигмен тирования- микроблейди нг. Натуральные брови без корок и
Rīga
300
Учебный центр по микропигмен тации Permanent Master приглашает студентов освоить новую модную специальнос ть мастера перма
Rīga
800
Sen aizmirstā mikropigmen tācijas rokas metode atkal kļūst populāra. Microbladin g - permanentās makijāžas manuālā metod
Rīga
300
В нынешних условиях, когда многие специалисты в силу тех или иных причин оказались невостребов анными на местном рынке тр
Rīga
800
Permanentais meikaps (Mikropigme ntācija). Klērs Studija – akreditēts skaistumkop šanas izglītības centrs piedāvā apgūt pr
Rīga
750
Mikropigment ācijas kursi-akred itētā programma-i ntensīvā dienas grupa 03. 07. 17. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas Jūs s
Rīga
392 €/mēn.
Технологии микропигмен тации-аккр едитованный курс c 03. 07. 17-интенсив ная дневная группа. После успешного освоения прог
Rīga
392 €/mēn.
Stils & make up paredzēts cilvēkiem bez priekšzināš anām, kuri vēlas apgūt make up un foto make up tehnoloģiju noslēpumus
Rīga
90 €/mēn.
Семинар "Коррекция бровей, покраска ресниц и бровей". В ходе учебного семинара Вы теоретическ и и практически обучите
Rīga
98
Aicinām praktiskajā seminārā "Uzacu korekcija, uzacu un skropstu krāsošana". Praktiskā semināra ietvaros Jūs iemācīs
Rīga
98
Skropstu pieaudzēšan a-Semināri notiek individuāli - Jums piemērotajā laikā. Lūdzam pieteikties pa tālruni vai e-pastu.
Rīga
99
Наращивание ресниц. Приглашаем на практически й курс наращивания ресниц + дизайн +2D и 3D моделирован ие. Стоимость (с
Rīga
99
Mikrobleidin ga tehnoloģiju apgūšanas kursi. Var piedalīties cilvēki gan ar priekšzināš anām mikropigmen tācijā, gan cilvēk
Rīga
255
Семинар по микроблейди нгу - "технология микроблейди нга" для профессиона лов и начинающих. Приглашаем как людей без сп
Rīga
255
Семинары по техникам микропигмен тации. 1) "Микропигме нтация бровей с помощью волосковой техники" - практикум для нач
Rīga
125
Klasiskā vaksācija+b ikini vaksācija + ieskats Sugaring + bikini dizaina pamati Pasniedz ārste-kosme toloģe Elīna Spiri
Rīga
47
Классическая ваксация + глубокая бикини ваксация + обзор сахарной ваксации + основы дизайна бикини. Курс ведет специ
Rīga
47
Aicinām mācību programmā "Uzacu formēšana ar hennas tehnoloģiij u" Programmā: - Materiālmāc ība - Koloristika - Se
Rīga
115
Aккредитован ный учебный центр по микропигмен тации Permanent Master приглашает студентов освоить новую модную специальнос
Rīga
800
Специалист по микропигмен тации. Аккредитаци я до 2018года. Permanent Master является единственны м в Балтии аккредитова н
Rīga
800
Перманентный макияж. Permanent Master является единственны м в Балтии аккредитова нным учебным заведением, а также являе
Rīga
800
Учебный центр по микропигмен тации Permanent Master приглашает студентов освоить новую модную специальнос ть мастера перма
Rīga
800
Перманентный макияж (Микропигме нтация). Klērs Studija - профессиона льный учебный центр предлагает освоить аккредитова нну
Rīga
750
Моделям перманентны й макияж. Аккредитова нный учебный центр красоты Klērs Studija приглашает моделей к ученикам на перман
Rīga
20
Klērs Studija aicina uz semināru: Uzacu krāsošana ar hennu un skropstu laminēšana. Teorija, demonstrāci ja, atstrāde uz m
Rīga
20
Авторский курс "Дизайн и архитектура бровей". Мы научим Вас делать правильные брови. Курс состоит из 1 занятия (3 ак. ча
Rīga
35
"Визажист- Стилист" - профессиона льный курс. Объявляем набор в новую группу. Специальное предложение для школьниц на лет
Rīga
-
Школа стиля для девочек. Stila skola meitenēm. Специальное предложение на лето. В подростково м возрасте появляется мно
Rīga
-
Обучающий курс Биотатуаж бровей хной и биопигмента ция ресниц. В программу входит архитектура бровей, основы эстетическо г
Rīga
85
Дорогие Дамы‼ Авторский мастер класс Анастасии Барановой из Киева. "От новичка до профессиона ла" Мастер - преподавате ль
Rīga
200
Tagad Lvl komplekts maksā tikai 125, 00 eur. Tāda ir jaunā Lvl skropstu laminēšanas programma no Nouveau Lashes. M
Rīga
125