Lex Fortis profesionāl i un kvalitatīvi sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u. Mēs sniedzam pilnu grāmatvedīb as apkalpoša
Rīga
Lex fortis
Бухгалтерски е услуги физическим и юридическим лицам. Новым предприятия м особое предложение . Большой опыт работы в различ
Rēzekne un raj.
Mbi
Zinoša grāmatvede (darba pieredze 20 g. grāmatvedīb ā) sakārtos Jūsu grāmatvedīb u rūpīgi un laikā. Pilna grāmatvedīb as
Rīga
Pašnodarbināta pers.
Komersantiem , kooperatīvi em, organizācij ām, saimniecisk ās darbības veicējiem (Sdv). Piedāvājam biznesa kompleksu vai a
Jelgava un raj.
Jelgavas ekonomists
Услуги от профессиона ла - бухгалтера. Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, финансы и торговля, магистр
Rīga
Самозанятое лицо
Бухгалтерски й учет для начинающих предпринима телей, - у нас это просто и доступно. Grāmatvedīb as uzskaite jaunajiem uz
Rīga
CommercialExperts
Garantējam kvalitāti. Liela pieredze grāmatvedīb as pakalpojumu sniegšanas jomā. Предоставля ем полное бухгалтерск ое о
Rīga
Commercial Experts
Grāmatvedība s uzskaite no darījumu iegrāmatoša nas līdz gada pārskatam. Mēs rūpējamies par cipariem un termiņiem, lai jum
Rīgas rajons
Grāmatvedis
Grāmatvedība s pakalpojums pašnodarbin ātām personām, IK, mazām un vidējām SIA. Pilns grāmatvedīb as cikls no pirmdokumen
Rīga
Pašnodarbinātais
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Kvalificēta savas jomas speciālistu komanda ar ilggadīgu darba pieredzi un plaša profila zināšanām, piedāvā pilna cikla
Rīga
SIA
Sia, IK, Pašnodarbin ātas personas - grāmatvedīb as uzskaite, gada pārskatu(de klarāciju) sagatavošan a. Uzņēmuma dibināša
Rīga
Labs virziens SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, privātperso nām. Ikdienas grāmatvedīb a, darba algu
Rīga
Pašnodarbināta persona
Ищите нового бухгалтера? Бухгалтерск ие услуги от 50 евро/мес: Предоставля ем услуги для: - новых компаний; - для
Rīga
Baltic Rise
Cena sākot no 25 euro mēnesī atkarībā no dokumentu apjoma. Pilna grāmatvedīb as uzskaite līdz gada pārskatam izmantojot l
Rīga
Jurss pro SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi sabiedrībām , kā arī Mun maksātājiem , sākot no 50, - eiro, saimniecisk ās darbības veicējiem, sā
Rīga
SIA
Tava Juridiskā Adrese Rīgā - 24 Eur / mēnesī (288 Eur / gadā) Piedāvājam kvalitatīva s juridiskās adreses tavam uzņēmu
Rīga
Dokumenti
Бухгалтерско е обслуживани е малых и средних фирм, самозанятых лиц. Опыт более 17 лет. Восстановле ние бухгалтерск ого у
Rīga
Самозанятое лицо
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Igaunija
Бухгалтерские услуги в ...
Grāmatvedība s firma slēdz grāmatvedīb as apkalpošana s līgumus. Pēc klienta izvēles nodrošina uzņēmumu finanšu datu pilnīg
Liepāja un raj.
Manas finanses SIA
Profesionāla grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām. Apkalpoju SIA, biedrības un
Rīga
Privāti
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām personām - saimniecisk ās darbības veicējiem, pašnodarbin ātajiem pēc spēkā
Rīga
Pašnodarbināta persona
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Jēkabpils un raj.
Finanses-G SIA
Kvalificēts grāmatvedis ar labu pieredzi sagatavos un sakārtos 2016 gada grāmatvedīb u. Jaunajiem uzņēmumiem īpašas cenas
Rīga
Sia
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 14.
Jelgava un raj.
SIA
Консультации по любым бухгалтерск им вопросам. Konsultācij as jebkuros grāmatvedīb as jautājumos. Cena / Цена - 25Eur/ak. s
Rīga
Ilear
Augsti kvalificēta un pieredzējus i grāmatvede (vairāk nekā 20 gadu darba stāžs dažādu nozaru uzņēmumos) parūpēsies par g
Rīga
Grāmatvede
Optimāli risinājumi nodokļu un izmaksu jomā. Sadarbība ar pašnodarbin ātām personām - līgumu sagatavošan a un konsultācij a
Cits
Biznesa Izaugsme SIA
Labdien, topošais/es ošais uzņēmēj. Grāmatvedīb as pakalpojumi un nodokļu kosultācija s. Jauns birojs - Pils iela 15a,
Tukums un raj.
SIA Sk finance
Uzņēmums piedāvā sekojošus pakalpojumu s grāmatvedīb as jomā uzņēmumiem un privātperso nām: - Grāmatvedīb as uzskaite uzņēmu
Rīga
SIA Progress. Lv
Grāmatvedība s birojs piedāvā pilno grāmatvedīb as uzskaiti no pirmdokumen ta līdz nodotam gada pārskatam. Apkalpojam mazos
Jelgava un raj.
Icco birojs
Бухгалтерия - ответственн о, оперативно, надежно. Полное бухгалтерск ое сопровожден ие Вашего бизнеса. Опыт работы бо
Rīga
SIA
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbin ātām personām, individuāli em komersantie
Rīga
SIA
Фирма с многолетним опытом ведения бухгалтерии предоставля ет полное бухгалтерск ое обслуживани е разного рода предприятий
Rīga
SIA
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Rīga
Ciparvedis
Освобожу предпринима телей от вопросов налоговой службы, есть большой опыт тематически х проверок Сгд и регулярного сотруд
Rīga
Ik referent
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я зависит от объема работы. Восстановле ни
Rīga
SIA firma MAG
Pilna cikla grāmatvedīb as uzskaites pakalpojumi mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem Rīgā, tās apkārtnē un Siguldā. Liel
Rīga
Gpu bilance, SIA
Бухгалтерско е обслуживани е Sia, самозанятых лиц, врачей и т. д. Обработка документов, формировани е отчётов. Оперативный
Rīga
Ilear
Квалифициров анная и обязательна я бухгалтер (более 20 лет опыта работы в компаниях разного размера и из разных отраслей)
Rīga
Бухгалтер