3D Cgi Service Профессиона льная визуализаци я любой сложности. Интерьеры, Архитектура , Ландшафт. Также монтаж строения/д
Rīga, Cits
Nepab. augstākā
-
Izstrādāju ēku vienkāršotā s atjaunošana s apliecināum a kartes.
Rīga, Āgenskalns
Vidējā-prof.
-
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts arhitekts - vienkāršota dzīvokļu un māju atjaunošana un rekonstrukc ija, būvprojektu izstrāde un saskaņošana ,
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
SIA Bestinvest Vienotais Reģ. Nr. 44103056761 , Būvkomersan ta Reģ. Nr 13832 Veido Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām
Cits
Inženieris
LV, RU, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Архитектор со стажем и опытом, ищет работу. Многолетний опыт работы в проектирова нии и согласовани и проектов. Разбер
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Piedāvāju augstas kvalitātes 3D vizualizāci jas, ēku plānu izveidi un noderīgus ieteikumus. Vairāk par mani manā mājas
Rīga, Cits
Inženieris
LV, EN
Архитектор ищет работу по направлению : Разработка минимальног о проекта (Ar, Gp). Сбор всех тех. условий. Согласован
Rīga, Zasulauks
Augstākā
LV, RU, EN
Услуги архитектора с опытом работы более 20-и лет. Перепланиро вки квартир Остекление лоджий Проектирова ние и реко
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV, RU, EN
Veicu dzīvokļu vienkāršotā s atjaunošana s (renovācija s), ēku pārbūvju (rekontrukc ijas) un jaunbūvju būvprojektu izstrādi
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Meklēju arhitekta palīga vai arhitektūra s tehniķa vakanci. Esmu 3.kursa arhitektūra s studente koledžā. Pārzinu programma
Rīga, Bolderāja
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Piedāvāju 3d vizualizāci ju izveidi produktu dizainam, interjera un eksterjera vizualizāci jām ( varu izveidot jebkuras sa
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN