Advokāts/mak sātnespēja procesa administrat ors meklē darbu juridiskās palīdzības sniegšanā.
Rīga, Teika
Augstākā
LV, RU, EN