Labdien. Meklēju savam darbam papilddarbu vai arī patstāvīgu darbu jaunā firmā. Šobrīd strādāju par vadītāju skolas
Rīgas rajons, Ādažu nov.
Vidējā
LV, RU
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Cits
Inženieris
LV, RU
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Rīga, centrs
Augstākā
-
Прораб с сертификато м " ēku būvdarbu vadīšana" и большим опытом, возможно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для п
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Sertificēts būvinženier is (ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba) darbu apvienošana s kārtībā piedāvā savus pakalpojumu s
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU, EN
Piedavāju izmantot savu sertifikatu (eku būvdarbu vadīšana) buvkomersan ta apliecības iegūšanai. Varu veikt nelielu objek
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU
Sertifikāti Ūkt un meliorācija . Darbu vadīšana un uzraudzība.
Rīgas rajons, Salaspils
Augstākā
LV, RU
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет постоянную работу. Имеется большой опыт организации и руководства строительст во
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) mekle pastāvīgu darbu. Ir liela pieredze būvniecības projektu vadīšana(ar ī k
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Ищу работу прорабом. Сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā", опыт 15 лет в общестроите льных работах( бетонные работы, кладка
Rīga
Augstākā
LV, RU
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU
Būvinženieri s sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā meklē darbu.
Jūrmala, Melluži
Inženieris
LV, RU, EN
Diplomēts būvinženier is (bez būvprakses sertifikāti em) meklē iespējas strādāt ārpus esošā pilnas slodzes darba (vēlams p
Rīga, Imanta
Bakalaurs
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs ar lielo pieredzi būvniecība. Сертифициро ванный прораб с большим опытом работы в строитель
Rīga, Purvciems
Vidējā-prof.
-
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzi ba un projektēšan a. Ūdensapgāde s un ka
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN, DE
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Rīga, Ķengarags
Nepab. augstākā
LV, RU
Ūk un avk sertifikāti .
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Сертифициров анный прораб предлагает свои услуги. Сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā", опыт в общестроите льных работах, св
Cits
Augstākā
LV, RU
Ir pieredze lielaku un mazaku objektu darba organizacij a. aprekinu veiksana. dokumentu noformesana . u. c. ir savs auto.
Saldus un raj., Saldus
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, tāmju sastādītājs palīdzēs Jums realizēt iecerēto projektu. Dokumentāci jas sas
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēta būvuzrauga pakalpojumi
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jurijs, inzenieris - celtnieks, buvdarbu vaditajs vaj meistars, Rtu, liela darbu pieredze no 1986g.
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU
Labdien. Man ir ļoti liela pieredze teritorijas labiekārtoš anas darbu vadīšanā, organizēšan ā. Pats zīmēju skices, plānoj
Rīga, Cits
Vidējā-prof.
LV, RU
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Опытный руководител ь проекта поможет организоват ь строительст во.
Rīgas rajons, Inčukalna nov.
Inženieris
LV, RU, EN
Работал руководител ем работ на таких объектахкак библиотека, Vid, многокварти рных домах и других объектах в основном по
Rīga, Zolitūde
Nepab. augstākā
LV, RU
Сертифициров анный технадзор в строительст ве рассмотрит Ваши предложения
Rīga, Dārziņi
Augstākā
-
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u (Sertifikāt i - ēku būvdarbu vadīšana; Ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu, ies
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs/bū vuzraugs, meklē papildus darbu uz nepilnu slodzi.
Jēkabpils un raj., Jēkabpils
Augstākā
LV, RU
Сертификат, вышлю CV.
Rīga, centrs
Vidējā-prof.
LV, RU
Предлагаю использоват ь строительны й сертификат "Ēku būvdarbu vadīšana"дл я регистрации в строительно м регистре. Так же мо
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN
Вода, канализация , отопление, вентиляция. Опытный, сертифициро ванный прораб ищет работу. Умение управлять людьми, грамот
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN, DE