Услуги инженера по строительны м конструкция м (а также экспертные заключения и т. п. ) и архитектора . Энергосерти фикация
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Чертежные работы на ПК в среде Auto CAD / 3D моделирован ие в среде Solid Works. Проектирова ние деталей машин и узлов /
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU, EN
Рисую, проектирую, конструирую различную мебель. Кухни, мебель встраеваему , невстраевае мую, а так же мебель для обществе
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, EN
Конструирова ние женской одежды любой сложности в программе Grafis. Изготовлени е лекала как для индивидуаль ного потребите
Cēsis un raj., Līgatne
Maģistrs
LV, RU
Konstruktoru birojs Fashion Latvija - augsti kvalificētu speciālistu komanda izstrādā rūpniecisko s lekālus, visdažādākā s
Cits
Augstākā
LV, RU
Mehānikas inženieris ar pieredzi industriāla jā un produktu dizainā. Veicu, konceptuālu produktu dizainu, iekārtu un ierī
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN
Здравствуйте , Хочу предложить вам услуги в сфере проектирова ние и разработки проектов. Наше конструктор ское бюро
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Piedāvāju mēbeļu konstruktor a pakalpojumu s. 1. Mēbeles konstrukcij as 3D projektēšan a pēc dotā rasējuma. 2. Sagatav
Rīga, Cits
Nepab. augstākā
LV, RU, EN