Коплементарн ый и Альтернатив ный Терапевт. Нелекарстве нные и нехирургиче ские методы лечения, в число которых входят раз
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
RU, EN
Meklēju ārsta palīga darbu. Ir sertifikāts , ar kuru varu strādāt pēc ārsta uzraudzības . Ir darba pieredze firmā, kura no
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU
Ievadu datora sistēmā ambulatoro pacientu talonus.
Jēkabpils un raj., Jēkabpils
Augstākā
LV, RU, DE
Meklēju darbu svētdienās uz pusslodzi (vai darbdienās uz dažām stundām). Ārste-derma toloģe. Ir savs dermatoskop s. Raksti
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Vecāko kursu medicīnas studente ievadīs dažāda veida medicīnisko dokumentāci ju elektronisk ajā sistēmā. Lūgums sazinā
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, EN