Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Veidojam Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām ar Pilnu Koka Karkasa Paneļu Konstrukcij u Detalizācij u, kā arī ar Ražoša
Cits
Inženieris
LV, RU, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Опыт эксплуатаци и, обслуживани я и ремонта промышленно го оборудовани я, газовых котельных, холодильных установок, компресс
Rīga, Pārdaugava
Maģistrs
LV, RU, EN
Инженер- технолог (машиностро ение, металлообра ботка), 50 лет. Опыт руководител я проектов по организации и управлению про
Rīga, Bolderāja
Augstākā
-
Ищу работу по специальнос ти инженер-мех аник. Имею диплом инженера - механика по оборудовани ю в литейном производств е,
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Mehānikas inženieris ar pieredzi industriāla jā un produktu dizainā. Veicu, konceptuālu produktu dizainu, iekārtu un ierī
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN
Pieredzējis būvkonstruk ciju (Bk) inženieris meklē papildus darbu, var arī strādāt uz pusslodzi. Ir būvprakses sertifikāt
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Meklēju pusslodzes darbu.
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU, DE
Ūdensapgādes un kanalizācij as tīklu projektēšan a, saskaņošana , izbūve un nodošana ekspluatāci jā. Āreije un iekšeije tī
Rīga, Dārzciems
Augstākā
LV, RU, EN
Būvinženieri s/būvuzrau gs/ar būvprakses sertifikāti em, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ēku eksplua
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Инженер-элек трик, Кип и автоматика. ’С’’ группа электробезо пасности. Программиру ю Plc, частотники. Большой опыт работы в
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Инженер-Меха ник(Рту, Ммф), 12 лет руководил ремонтным участком Рижского судоремонтн ого завода. Участок специализир уется
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех (экономичес кое) Предполагае мая работа: инженерн. должности. О
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, DE
Meklēju darbu inžinier sistēmas nozarē, strādāju ar lielāko daļu programmām, tai skaitā Autocad, MC Word un pārējām. Iep
Rīga, Šampēteris-Pleskodāle
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Tāmēšana. Celtniecība s dokumentāci ja. Konsultācij u sniegšana ar būvniecību saistītos jautājumos. Tāmēšana: 1. Kon
Rēzekne un raj., Rēzekne
Augstākā
LV, RU, EN
Ищу работу в сфере деятельност и материалове дения. Также рассмотрю предложения в технической сфере.
Rīgas rajons, Salaspils
Bakalaurs
LV, RU, EN
Būvinženieri s meklē darbu uz pusslodzi vai piedāvā būvinženier a pakalpojumu s, ir arī savs uzņēmums ar būvkomersan tu. Uz
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Инженер теплоэнерге тик ищет работу по совместител ьству.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Meklēju darbu, kuru spētu apvienot ar pamat darbu, ir Autocad zināšanas, kā arī sāku pa mazam mācīties Revit.
Rīga, Teika
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Инженер-техн олог полиграфист ищет работу.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Инженер Асу ТП и Кипиа. В связи с переездом в Латвию из Украины ищет работу. Опыт работы: -разработка и моделирован ие с
Rīga, centrs
Augstākā
RU, EN