Sastādīju tāmes, ārējie tīkli ūdensvads un kanalizācij as, formi 2, 3. Ar cieņu Irina
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzI, tāmes ēku celtniecība i Tāmes sagatavošan a bankām, privātperso nām, juridiskām pe
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU, DE
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Rīga, Purvciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Augstākā
LV, RU
Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, формы2, могу
Rīga, Berģi
Bakalaurs
LV, RU
Сертифициров анный сметчик предлагаeт Вам услуги по разработке смет на все виды строительны х, ремонтных, монтажных, проек
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzi. Veicu tāmju sastādīšanu visu veidu ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu m
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts Tāmētājs sastāda tāmes vispārceltn iecības darbiem, inženiertīk lu montāžas darbiem: konkursiem, privātperso nā
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Cits
Maģistrs
LV
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Rīga, Dārziņi
Augstākā
LV, RU
Сертификат. Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, ф
Rīga, Dārziņi
Bakalaurs
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Augstākā
LV, RU
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Rīgas rajons, Baldones l. t.
Nepab. augstākā
LV, RU
Сертифициров анные строительны е сметы.
Rīga, centrs
Inženieris
LV, FR, RU, EN
Ищу работу сметчика по внутренним инженерным системам: Avk, ŪK, SM. Имею большой опыт работы по составлению смет, работы
Rīga, Krasta r-ns
Vidējā-prof.
LV, RU