Помогу составить сметы для проведения ремонтно-ст роительных работ любой сложности и любых объемов, квартир, домов, дач,
Jūrmala, Kauguri
Augstākā
LV, RU, DE
Sertificēts tāmētājs veic visu veidu tāmes sastādīšanu : ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu montāžas darbiem, ba
Daugavpils un raj., Daugavpils
Inženieris
LV, RU, EN
Ищу работу инженера-см етчика в связи с переездом в Латвию. Есть опыт работы: - проверка сметной документаци и на стро
Rīga, centrs
Augstākā
RU
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Veicu tāmju sastādīšanu visu veidu ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu montāžas darbiem. Bankām, apdrošināša nas
Rīga, Dārzciems
Augstākā
LV, RU, EN
Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Cits
Maģistrs
LV
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Rīga, Dārziņi
Augstākā
LV, RU
Būvprojektu optimizācij a Profesionāl a komanda piedāvā būvprojektu būvniecības , ekspluatāci jas izmaksu samazināšan u. V
Rīgas rajons, Ropažu nov.
Inženieris
LV, RU, EN
Tāmēšana. Celtniecība s dokumentāci ja. Konsultācij u sniegšana ar būvniecību saistītos jautājumos. Tāmēšana: 1. Kontr
Rēzekne un raj., Rēzekne
Maģistrs
LV, RU, EN
Сертифициров анный сметчик предлагаeт Вам услуги по разработке смет на все виды строительны х, ремонтных, монтажных, проек
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Rīgas rajons, Baldones l. t.
Nepab. augstākā
LV, RU
Сертифициров анные строительны е сметы. В том числе и на инженерные сети все. Техническая строительна я экспертиза объектов
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Sastādīju tāmes, ārējie tīkli ūdensvads un kanalizācij as, formi 2, 3. Ar cieņu Irina
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzI, tāmes ēku celtniecība i Tāmes sagatavošan a bankām, privātperso nām, juridiskām pe
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU, DE
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Rīga, Purvciems
Nepab. augstākā
LV, RU