Meklēju papildu darbu (intervēšan a, interviju šifrēšana, rakstīšana u. c. ar žurnālistik u un sabiedriska jām attiecībām s
Rīga, Ķengarags
Maģistrs
LV, RU
Я действитель но пишу профессиона льно, не так как это делают другие. Кроме то, я предлагаю комплекс услуг "под ключ": от
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Piedāvāju soc. tīklu un mājaslapu administrēš anas, satura veidošanas, tulkošanas pakalpojumu s freelance (attālinātā ) rež
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Ищу работу в сфере публицистик и. Интересующи е темы: наука, искусство, психология, философия.
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN