Социальный маркетинг Конкурентны й анализ Аудит активности коллег по рынку. Аудит текущего представлен ия бренда в социа
Rīga
-
Sveiki, Piedāvāju dažāda veida IT pakalpojumu s privātperso nām kā arī uzņēmumiem. Nodrošinu IT infrastrukt ūras kons
Rīgas rajons
20
Настройка роутера, принтера, сети. Чистка компьютера, ремонт и замена деталей, установка необходимых программ. Резервное
Rīga
30
IT-аутсорсин г. Настройка, ремонт, обслуживани е компьютерно й техники. Мы предлагаем Вам: Абонентское обслуживани е ко
Rīga
20
Interneta projektu uzturēšana un apkalpošana . - Regulāra informācija s atjaunošana . - Dizains. - Programmēša na.
Rīga
35
Uzņēmumu IT atbalsts. Kompānija InTechnolog ies nodarbojas ar ārpakalpoju miem (outsourcin g) Informācija s Tehnoloģiju
Rīga
-
Piedāvājam sociālo mediju administrēš anu, mārketingu un mājaslapu izveidi par labākajām cenām. Individuāla pieeja katram
Rīga
99
Ваш программист исчез? Оперативно и ответственн о, общаясь на доступном и понятном языке, помогу Вам разобраться с Вашим
Rīga
20