Nekustamā īpašuma vērtēšana -dzīvoklis, māja, ēka, zeme, komercobjek ti, t. sk. kopīpašuma arī domājamo daļu u. c. visā L
Rīga
Iu
Предоставляе м профессиона льные услуги по детекции лжи (проверка на полиграфе) для коммерчески х организаций , частных лиц,
Rīga
SIA Psy Technology
Darba aizsardzība . Охрана Труда. Darba vides risku novērtēšana . Darba aizsardzība s pakalpojumu nodrošināša na uzņēmum
Rīga
Dialogs ab
Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana un ekspertīzes . Vērtēšanas birojs "Eksperts" sniedz sertificētu s
Rīga
Eksperts
Юридическая проверка недвижимост и, анализ договоров и др. документов. Правовой эксперт по недвижимост и. Разработка д
Rīga
Юр. бюро Stelard