Piedāvaju rakstiskās tulkošanas pakalpojumu s poļu valodā. Esmu Lka svešvalodu fakultātes students un Erasmus apmaiņas pr
Rīga
2
Бюро переводов. Профессиона льные переводы с/на польский язык документов и текстов любого типа. Нотариально е заверение пе
Rīga
-
Tulkojumi un notariālie pakalpojumi . Переводы и нотариальны е услуги. -Medīcinas, tehnisko, juridisko dokumentu un
Rīga
-
Piedāvaju rakstiskās tulkošanas pakalpojumu s poļu valodā. Esmu Lka svešvalodu fakultātes students un Erasmus apmaiņas pr
Rīga
2
Дипломирован ный специалист и опытный переводчик польского языка предлагает перевод и корректуру текстов: -бизнес-док уме
Rīga
-
Tulkošana no poļu un uz poļu valodu (valodu kombinācija s: poļu - krievu, krievu - poļu, poļu - latviešu, latviešu - poļu
Rīga
-