Tulkojam ātri un kvalitatīvi . tulkojumi uz/no eiropas valodām ( dokumentāci ja, teksti, WEB-lapas) tulkojuma notariāla
Rīga
-
Ātrā tekstu tulkošana no latviešu uz krievu vai angļu valodu, ka arī no krievu uz angļu/no angļu uz krievu. Cena ir atka
Rīga
3
Biroja apliecināju ms- Bezmaksas. Tulkojumu Aģentūra sniedz tulkojumu pakalpojumu s. Līgumi, Web-lapas, tehniskas instrukc
Rīga
-
Tulkojumi krievu-latv iešu-angļu valodu kombinācijā s (u. c. ). Steidzami tulkojumi. Tekstu korekcija. Oriģināli un nepara
Rīga
3
Praktiski vienmēr esmu pie datora. Nodrošinu angļu, latviešu, krievu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, ukraiņu, somu, jap
Rīga
2
Tulkojumi no un uz krievu valodu ar visa veida apliecināju miem. Pieņemamas cenas un saprātīgi izpildes termiņi.
Rīga
-
Tехнические тексты, бакалаврски е, магистерски е работы. Русский-Лат ышский. Английский - латышский. IT, электроника , механ
Cits
2.99
Tulkojumi un notariālie pakalpojumi . Переводы и нотариальны е услуги. -Medīcinas, tehnisko, juridisko dokumentu un
Rīga
-
Centrs. Tulkojumu Aģentūra sniedz tulkojumu pakalpojumu s. Līgumi, Web-lapas, tehniskas instrukcija s, diplomdarbi , pases,
Rīga
-
Делаю переводы с латышского на русский, и наоборот. Особенно поднаторел в переводах, связанных с медицинской и компьютер
Rīga
5
Kvalitatīvi un ātri tulkojumi no/uz angļu, latviešu, krievu, igauņu, lietuviešu, dāņu, zviedru, somu, norvēģu, franču, v
Rīga
-
Профессионал ьный перевод любых текстов и документов с/на более 15 европейских и других языков. Нотариально е заверение.
Rīga
-
Бюро переводов. Профессиона льные переводы с/на русский язык документов и текстов любого типа. Нотариально е заверение пер
Rīga
-
Tulkoju dažādas tematikas tekstus no krievu valodas uz latviešu valodu. Перевожу тексты разной тематики с русского я
Rīga
2.50
Центр присяжных переводчико в на Бривибас 37, 2-ой этаж (автостоянк а) Быстрый и качественны й перевод. Все Европейские
Rīga
-
Все языки. Заверенный перевод документаци и юридических лиц, а также переводы свидетельст в о рождении, браке, смерти, спр
Rīga
-
Предлагаю профессиона льный перевод c любого языка на русский, английский и латышский любой сложности и любого вида текст
Rīga
5
Praktiski vienmēr esmu pie datora. Nodrošinu angļu, latviešu, krievu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, ukraiņu, somu, jap
Rīga
2
Бюро переводов LTA предоставля ет все виды переводческ их услуг более чем на 40 языков. Нотариально е заверение переводов.
Rīga
-
Tulkojumu birojs „Lingva Tev” tulko no/uz Eiropas valodām dokumentus un pases, ar notāra apliecināju mu, tajā skaitā citu
Rīga
-
Переведу с рус-лат, лат-рус тексты различной тематики. Перевожу мануально, не автоматизир ованно, качественно , полная про
Rīga
2.50
Steidzami tulkojumi, Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecināju mu, Studiju darbu tulkojumi, anotāciju t
Rīga
4.30
Центр. Бюро переводов предлагает услуги переводов более чем на 100 языков мира. В нашем бюро работы выполняют дипломиров
Rīga
-