Siltuma starojuma pārbaude.
Siltuma starojuma pārbaudes veikšana ļauj diagnosticēt:
bojātas stikla paketes, defektus sitklapakešu montāžā;
bojājumus norobežojošo konstrukciju siltinājumā;
bojājumus apkures sitēmā;
bojātās daļas apsildāmās grīdas sistemā;
atrast nedarbojošos siltās grīdas sistēmas elementus;
ventilācijas sistēmu defektus;
slēptos defektus elektrotīklu parkaršanas un barošanas elementos;
slēptās noplūdes;
jumta samirkšanas vietas;
kondensāta vietas parādīšanos (rasas punktu) u. c.

Тепловизионное обследование.
Проведение тепловизионного контроля позволяет диагностировать:
дефектные стеклопакеты, дефекты монтажа стеклопакетов;
дефектыутепленияограж дающихконструкций;
термические мостики в ограждающих конструкциях;
дефектысистемотоплени я;
дефектные участки систем теплый пол;
расположение нагревательных элементов систем теплый пол;
дефектысистемвентиляц ии;
скрытые дефекты, перегревы электросети и элементов питания;
скрытыепротечки;
замоканиякровли;
места образования конденсата (точки росы) и др.

Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 11.04.2022 08:00