Agrodrons - pilna servisa agromonitorniga risinājumi.

Mūsu komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus precīzās lauksamniecības veicināšanai:

1. Lauku konturu mērīšana
2. Reljefa kartes un hidroloģiskā izpēte.
3. Jauno lauku iekārtošana

1. Lauku konturu mērīšana
Kādu informāciju ir iespējams iegūt ar drona palīdzību?  
- Lauku un ceļu kontūras
- Tehniskā informācija - izmantoto un neizmantoto lauku platības

Kāds ir jūsu ieguvums no tādas informācijas?
-Visa informācija datorā ar iespēju integrēt lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammās
- Precīza statistika – kopējā un apstrādātā platība, attālumi starp objektiem
- Procesu optimizācija,  karšu izveidošana sējmašīnām un smidzinātājiem

Kādā gadījumā jums ir vajadzīgs šis pakalpojums ?
- Ja nepieciešams ietaupīt - jūsu budžets tiks plānots atbilstoši faktiski apstrādātajam zemes fondam, nevis plānā norādītajai informācijai
- Ja plānojat iegādāties vai nomāt lauksaimniecības zemi un nepieciešams pārbaudīt faktiski apstrādājamās platības
- Ja plānojat izmantot lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammas

2. Reljefa kartes un hidroloģiskā izpēte.

Kādu informāciju ir iespējams iegūt?  
- Reljefa svārstības ļauj identificēt risku zonas – plūdu zonas, ierobežotas ūdens piekļuves zonas un augsnes erozijas vietas
- Tehniskā informācija par laukiem - platības izmaiņas atkarībā no reljefa

Kāds ir jūsu ieguvums no no tādas informācijas?
- Ar reljefa kartes palīdzību var precizēt sējas un mēslošanas līdzekļu apjomu  atkarībā no slīpuma leņķa un saules gaismas sadalījuma 
- Procesu optimizācija, parasto un differencēto karšu izveidošana sējmašīnām un smidzinātājiem
- Infrastruktūras plānošana ņemot vērā reljefu 

Kādā gadījumā man ir vajadzīgs šis pakalpojums ?
- Ja vēlies definēt tās zonas, kuru apstrāde nav lietderīga  
- Ja tavā laukā ir lielas reljefa svārstības
- Ja gribi precīzi zināt izmantoto platību un aprēķināt kopējās apstrādes izmaksas
- Ja pirksi jauno zemes gabalu un gribi uzreiz pārbaudīt īstos izmērus

3. Jauno lauku iekārtošana

Kādu informāciju ir iespējams iegūt?
- Bioloģiskās daudzveidības noteikšana (ūdenstilpju platība, krūmu, koku skaits utt. )
- Objektu platības noteikšana (meži, krūmi, purvi, ezeri, utt. )
- Teritorijas vizuālais plāns
- Izmaiņu analīze noteiktā laika posmā (ja atkārtots pasūtījums)

Kāds ir jūsu ieguvums no tādas informācijas?
- Nepieciešamā darba apjoma aprēķins jaunā lauka izveidei
- Infrastruktūras plānošana ņemot vērā reljefu 
- Ar reljefa kartes palīdzību var precizēt sējas un mēslošanas līdzekļu daudzumu  atkarībā no slīpuma leņķa un saules gaismas sadalījuma 
- Visa informācija datorā ar iespēju to integrēt lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammās

Kādā gadījumā man ir vajadzīgs šis pakalpojums ?
- Ja vēlies precīzi definēt tās zonas, kuru apstrāde nav lietderīga  
- Ja vēlies zināt lietderīgo platību un aprēķināt kopējās apstrādes izmaksas
- Ja tavā laukā ir lielas reljefa svārstības
- Ja gribi periodiski sekot līdzi paveiktam darbam 
- Ja plāno izmantot lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammas

Vairāk informācijas par pakalpojumiem mūsu mājaslapā agrodrons. lv

Mērījumu precizitāte 2-5 cm.
Šie pakalpojumi neaizvieto oficiālo kadastrālo uzmērīšanu un domāti tikai precīzās lauksaimniecības veicināšanai.

Vieta:Cits

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 14.10.2021 17:18