Pieredzējusi mērnieku komanda piedāvā mērniecības pakalpojumus:
Topogrāfiskā uzmērīšana:
- Topogrāfiskā uzmērīšana mērogos 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000.
- Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana.

Kadastrālā uzmērīšana:
- Zemes robežu noteikšana apvidū.
- Zemes gabalu robežu uzmērīšana.
- Zemes vienības robežu plāna izgatavošana zemes un būvju reģistrācijai

Zemes ierīcības darbi
- Sadales priekšlikumu sagatavošana
- Ierīcības projektu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana vietējā pašvaldībā
- Īpašumu reālā un kamerālā sadale atbilstoši ierīcības projektam

Inženierģeodēziskie darbi
- Būvasu nospraušana.
- Izpilduzmērījumi.
- Inženierkomunikāciju, ceļu un ielu nospraušana dabā.
- Citi inženierģeodēziskie darbi.

Lai saņemtu cenu piedāvājumu aizpildiet anketu mūsu mājaslapā vai rakstat uz norādīto epastu.

Vieta:Rīgas rajons
Uzņēmums:SIA"Apriņķa mērnieks"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 29.11.2021 11:50