Jauna informācijas tehnoloģiju speciālistu komanda, kas pakalpojumus sniedz no 2003.gada piedāvā:

IT infrastruktūras atbalsts biznesam – datoru, serveru apkalpošana, lietotāju atbalsts.

Uzstādīsim, iestatīsim, atrisināsim IT problēmas.
Nodrošināsim jūsu datoru, serveru, tīkla iekārtu darbspēju.
Izbraucam uz vietas vai attālināti novēršam problēmas, tīkla un iekārtas darba atteices.
Palīdzēsim jūsu darbiniekiem, viņus konsultējot un sniedzot attālinātu palīdzību.
Dosim padomu, kā izvēlēties licences vai savienot kases aparātu filiālē ar ofisa noliktavas programmu.
Projektēsim IT infrastruktūru – tīkls, dienests, darba stacijas, serveri u. tml.
Izvēlēsimies un pārdosim iekārtu.
Risināsim jebkuru ar datoriem saistītu problēmu.

Veicam datortehnikas un programmnodrošinājuma IT auditu, uzņēmuma informāciju sistēmas drošības auditu, veidojam dokumentāciju un rekomendējamo pasākumu plānu.
Ievešana un pavadījums IT projektiem, piemēram: IT infrastruktūras projektēšana, projektēšana un ievadīšana ActiveDirectory, serveru uzstādīšana un konfigurācija, grāmatvedības vai noliktavas programmatūras ievešanas pavadījums un t. t.

Piedāvājam profesionālo mājas lapu izvietošanas pakalpojumu (hostingu) un no spama aizsargātu elektronisko pastu.
Hostinga pakalpojumu esamība ļauj apkalpošanas ietvaros mums operatīvi risināt klienta problēmas ar elektronu pastu.
Klientiem pieejams vadības panelis, lapa lai strādātu ar e-pastiem, autoatbildētājs un daudz citu iespēju. Serveriem veic monitoringu un to atbalsta speciālisti.

Profesionāla kompetence un pieredze.
Sertificēti speciālisti (MCSE, MCSA, MCP), liela dažāda tipa projektu pieredze un uzņēmumu dažādu iekārtu atbalsts, plaša spektra programmu produktu ekspluatācijas un atbalsta pieredze utt.

Молодая команда специалистов по информационным технологиям, которая оказывает услуги с 2003 года предлагает:

Поддержка ИТ инфраструктуры для бизнеса: обслуживание компьютеров, серверов, поддержка пользователей.

Установим, настроим, решим ИТ проблемы.
Обеспечим работоспособность ваших компьютеров, серверов, сетевых устройств.
Выедем на место или удалённо устраним проблемы, сбои в работе сети и оборудования.
Поможем вашим работникам, консультируя их и осуществляя удалённую помощь.
Посоветуем, как подобрать лицензии или как соединить кассовый аппарат в филиале со складской программой в офисе.
Спроектируем и настроим ИТ-инфраструктуру: сеть, службы, рабочие станции, сервера и т. п.
Подберём и продадим оборудование.
Решим любую другую связанную с компьютерами проблему.

Проводим ИТ-аудит компьютерной техники и программного обеспечения, аудит безопасности информационной системы предприятия, создаём документацию и план рекомендованных мероприятий.
Внедрение или сопровождение IT-проектов, например: проектирование ИТ-инфраструктуры, проектирование и внедрение ActiveDirectory, установка и настройка серверов под ключ, сопровождение внедрения программ складского учёта и т. д.

Предоставляем услуги профессионального размещения сайтов (хостинга) и защищенной от спама эл. почты.
Данная услуга предоставляется как часть комплексной услуги обслуживания информационных систем предприятий.
Это позволяет нам оперативно решать проблемы клиента с эл. почтой. Клиентам доступна панель управления, сайт для работы с эл. почтой, автоответчик и много других возможностей. Сервера подвергаются мониторингу и поддерживаются специалистами.

Профессиональная компетенция и опыт.
Сертифицированные специалисты (MCSE, MCSA, MCP), больший опыт в различных типах проектов и сопровождения предприятий с различным оборудованием, опыт эксплуатации и поддержки широкого спектра программных продуктов и т. д.

Atrašanās vieta: Rīga, centrs
Darba dienas: Darbadienas
Tālrunis: (+371)20-02-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga, centrs
Adrese:Brīvības gatve 224B
Darba
laiks:
P.-Pt.09:00 - 18:00
Uzņēmums:SIA ITECH

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:02.03.2021 19:12