Kotedža Jūrmalā, līdz jūrai 250m. , Juglas iela 4 k-3 dzīvoklis Nr. 6
Eur 17 031.44
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300:010:1104:012:003 ) ar kopējo platību 74.0 m;
7400/27130 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300:010:1104:012) kopīpašumā esošās daļas;
7400/27130 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 1300:010:1104:018);
7400/57950 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 1300:010:1104:017);
7400/56350 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 1300:010:1104:019).
Ēku (būvju) īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli saistīts ar zemes vienības Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300:010:0129, daļu 6210 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemes vienību Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300:010:0129, 2015.gada 31.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000:0054:3229 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. Objekta īpašniekam ir valsts īpašumā esošās zemes vienības nomas tiesības uz 99 gadiem.
Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 1703.00 un reģistrācijas maksa – EUR 170.00, kopā EUR 1873.00.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 17 031.44 jeb 427.50 sertifikāti
pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība
līdz 06.02.2020 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 703.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 4 k-3 dzīvoklis Nr. 6, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 13.03.2020
laiks: 11:00
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. - 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Rajons: Dubulti
Pilsēta: Jūrmala
Iela: Juglas 4 k-3 [Karte]
Platība: 74 m²
Stāvu skaits: 2
Istabas: 2
Zemes platība: 1 m²
Kadastra numurs: 13000101104012003
Cena: 17 032 €


Vieta:Jūrmala

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:01.02.2020 01:18