Skaistākā māja Kažoku ciemā, pašā Misas krastā, ar burvīgāko skatu uz Misas upi Ķekavas novadā.
Iekopts Misas upes krasts un atpūtas vieta. peldvieta un aktīvās atpūtas laukums.
Draudzīga, droša Kažoku ciema kopiena. Ziemā pašvaldība tīra piebraucamo ceļu ciematā.

Plūdu drošība – piebraucamā ceļa uzbērums un augsta pasēta kalpo kā papildus pretplūdu nodrošinājums, taču Kažoku ciema krasts Misas palos nekad neapplūst, jo ainaviskas, koptas palu pļavas atrodas upes pretējā krastā, uz kurieni arī izlīst ūdens masa. Upes Misas pavasara un rudens pali Pētniekos ir drošs baudījums dabas vērotājam un skaistu skatu cienītājam. Misa ir supotāju, laivotāju un mašķernieku iemīļota upe.

Drošība - īpašums pēc tā novietojuma un apsardzes iespējām atbilst visām A klases drošības prasībām. Māja atrodas netālu no piebraucamā ceļa gala, tas nav caurbraucams. Mājā ir uzstādītas novērošanas kameras un signalizācija. Teritorijai iespējams piekļūt tikai vienā pusē - no piebraucamā ceļa, teritorija ir apjozta ar 1.5m dziļi iebetonētu pasētu un 3d drāšu žogu. Apkārt pazīstami un kārtīgi kaimiņi. Pie teritorijas pieejamas parkošanās vietas 5 automašīnām.

Mājas lepnums ir košais dārzs - astoņus gadus vecs, nobriedis kolekciju dārzs 400 kvadrātmetros ar katalogu - vairāk nekā 200 dažādu ziemciešu, solitēru un rožu šķirnes. Dārza stāsts 2020.gadā ir publiskots mēdijos.

Pirmajā stāvā iekārtota plaša viesistaba ar virtuves un atpūtas zonām, kā arī atsevišķs darba kabinets. No plašas pirmā stāva vannasistabas ir izeja uz aprīkotu tehnisko telpu veļas mazgāšanai un žāvēšanai.
Otrajā stāvā plaša halle ar izeju uz vienu no terasēm, trīs guļamistabas un vannasistaba ar dizaina dušas kabīni.
Pagrabstāvā neapkurināma garāža, trīs labiekārtotas pagraba telpas

Kapitālā pārbūve pabeigta 2018.gadā. Māja nodota ekspluatācijā 2022.gada pavasarī. Jumta segums uzlikts 2016.gadā, jumta konstrukcijas nestspēja ir paredzēta saules bateriju uzstādīšanai.
Apkures sistēma - siltumsūknis no dziļurbuma ierīkots 2014.gadā, siltummaiņa elements pirmo reizi nomainīts 2022.gadā.

Pasīvās un aktīvās ventilācijas sistēma. Trīsfāžu elektrība. Mehāniskie ūdens filtri un membrānu filtrs.
Kanalizācija – nosēdaku sistēma, kuru 2x gadā iztīra asenizators.
Lielākais elektrības rēķins 2023.gada janvārī 480 EUR.

Самый красивый дом в деревне Кажоки, на берегу реки Миса, с самым очаровательным видом на реку Миса в Кекавском районе.

Берега реки Мисы возделываются и служат местом отдыха. Место для купания и зона активного отдыха.

Дружелюбное, безопасное сообщество деревни Кажоку. Зимой муниципалитет чистит подъездную дорогу в селе.

Защита от наводнений – насыпь подъездной дороги и высокий перевал служат дополнительной защитой от наводнений, но берег деревни Кажоку в Мисас палосе никогда не затапливает, так как на противоположном берегу реки расположены живописные, ухоженные пойменные луга, где и выливается масса воды. Весенние и осенние водопады реки Миса в Петниеках доставят истинное удовольствие наблюдателям за природой и любителям красивых видов. Миса излюбленная река суперов, яхтсменов и рыболовов.

Безопасность - по своему расположению и возможностям безопасности объект соответствует всем требованиям безопасности класса А. Дом находится в конце подъездной дорожки, по ней не проехать. В доме установлены камеры наблюдения и сигнализация. Заезд на территорию возможен только с одной стороны - со стороны проезда, территория огорожена бетонным забором глубиной 1, 5м и проволочным забором 3d. Знакомые и порядочные соседи вокруг. Рядом с территорией имеются парковочные места на 5 автомобилей.

Гордостью дома является яркий сад – восьмилетний, зрелый коллекционный сад площадью 400 квадратных метров с каталогом – более 200 различных сортов многолетников, солитеров и роз. В 2020 году история сада была опубликована в статье Delphi.

На первом этаже находится просторная гостиная с кухней и лаунж-зонами, а также отдельный кабинет. Из просторного санузла первого этажа есть выход в оборудованное техническое помещение для стирки и сушки белья.

На втором этаже просторный холл с выходом на одну из террас, три спальни и ванная комната с дизайнерской душевой кабиной.

Неотапливаемый гараж в подвале, три благоустроенных подвальных помещения

Капитальная реконструкция завершена в 2018 году. Дом сдан весной 2022 года. Кровельное покрытие установлено в 2016 году, несущая способность конструкции крыши предназначена для установки солнечных батарей.

Система отопления - тепловой насос из глубокой скважины установлен в 2014 году, элемент теплообменника заменен впервые в 2022 году.

Пассивная и активная система вентиляции. Трехфазное электричество. Механические фильтры для воды и мембранный фильтр.

Канализация - отстойная система, которую два раза в год очищает ассенизатор.

Самый большой счет за электроэнергию в январе 2023 года составляет 480 евро.

The most beautiful house in the village of Kažoki, on the banks of Misa, with the most charming view of the river Misa in Ķekava district.

The bank of the Misa River is cultivated and a place of rest. Swimming place and active recreation area.

Friendly, safe community of Kažoki village. In winter, the municipality cleans the access road in the village.

Flood safety – the embankment of the access road and a high pass serve as additional anti-flood protection, but the shore of Kažoku village in Misas palos never floods, because scenic, well-kept floodplain meadows are located on the opposite bank of the river, where the mass of water also spills out. The spring and autumn falls of the Misa river in Pētnieki are a sure pleasure for nature watchers and lovers of beautiful views. Misa is a favorite river of soupers, boaters and anglers.

Security - according to its location and security capabilities, the property meets all A-class security requirements. The house is located near the end of the driveway, it is not passable. Surveillance cameras and an alarm system are installed in the house. The territory can be accessed only on one side - from the driveway, the territory is surrounded by a 1.5m deep concrete fence and a 3d wire fence. Familiar and decent neighbors around. Parking spaces for 5 cars are available near the territory.

The pride of the house is the bright garden - an eight-year-old, mature collection garden in 400 square meters with a catalog - more than 200 different varieties of perennials, solitaires and roses. In 2020, the story of the garden has been published in a Delphi article.

On the first floor, there is a spacious living room with kitchen and lounge areas, as well as a separate office. From the spacious first floor bathroom there is an exit to an equipped technical room for washing and drying laundry.

On the second floor, a spacious hall with an exit to one of the terraces, three bedrooms and a bathroom with a designer shower cabin.

An unheated garage in the basement, three well-furnished basement rooms

The capital reconstruction was completed in 2018. The house was commissioned in the spring of 2022. The roof covering was installed in 2016, the bearing capacity of the roof structure is intended for the installation of solar batteries.

Heating system - a heat pump from a deep well was installed in 2014, the heat exchanger element was replaced for the first time in 2022.

Passive and active ventilation system. Three-phase electricity. Mechanical water filters and membrane filter.

Sewerage – a sedimentation system that is cleaned twice a year by a sewer.

The largest electricity bill in January 2023 is EUR 480.

Pilsēta/pagasts: Baldone
Pilsēta, rajons: Rīgas rajons
Iela: Pētnieki [Karte]
Platība: 288 m²
Stāvu skaits: 2
Istabas: 6
Zemes platība: 842 m²
Ērtības: Blakus upei, Dārzs, Garāža
Cena: 325 000 €


Vieta:Rīgas rajons

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 03.08.2023 15:47