Tiek pārdota Jaunbūve klusā, zaļā apkaimē. Tikai 10 minūšu braucienā no Rīgas atrodas jauka vieta, Stūnīši, kas atrodas Olaines pagastā. Mājai apkārtnē ir tikai privātmājas, mežs, miers un klusums raksturo šo vietu.
Māja ir celta priekš sevis, ārpuse un Jumts ir pabeigti, iekšpuse ir pelēkā stadijā, viss ir izbūvēts līdz 2 – stāvam, otrajā stāvā ir iespēja izvērsties, nepieciešams pilnībā to pabeigt. Līdz ar to ir iespējams mainīt vēl istabu izmērus atkarībā no vajadzības. Māja ir gaiša ar lielu pagalmu, šajā ielā tā ir viena no pēdējām līdz ar to jaunie saimnieki varēs izbaudīt klusumu. Ir iespējams arī nodrošināt strādniekus, lai māju pabeigtu kā arī palīdzēt ar materiāliem, ir vairāki varianti. Cilvēks, kurš saprot no celtniecības sapratīs, ka māja neprasa lielus ieguldījumus. Mājai ir visas pilsētas komunikācijas kā arī mājai ir izveidota BIO kanalizācija, kā rezultātā nav nepieciešams pieslēgties pie pilsētas. Mājai ir sava gāzes apkure – pievilkta pie mājas sienas. Māja sastāv no diviem stāviem ar kopējo platību 250 m2, māja būs ideāli piemērota ģimenei, kas vēlas dzīvot netālu no Rīgas. Mājā ir ļoti daudz materiāli ar, kuriem var pabeigt māju.
Iespējams vienoties par izdevīgiem apskates laikiem, zvaniet pēc papildus informācijas vai arī, lai vienotos par apskati.
Продается Новое здание в тихом, зеленом районе. Всего в 10 минутах езды от Риги находится приятное место Stūnīši, расположенное в приходе Olaine. Окрестность - это только частные дома, лес, тишина и покой характеризуют это место.
Дом был построен для большой семьи, крыша и экстерьер завершены, внутри - серая сцена, дом внутри - построен до второго этажа, второй этаж - это возможность расширения, его необходимо закончить полностью. Следовательно, можно изменить другие размеры помещения в зависимости от необходимости. Дом светлый с большим двором, этот дом на улице почти последний, новые владельцы смогут насладиться тишиной. Можно также предоставить работникам возможность закончить дом, а также помочь с материалами, есть несколько вариантов. Человек, понимающий здание, понимает, что дом не требует больших инвестиций. В доме есть все городские коммуникации, а также в доме установлен BIO-дренаж, поэтому нет необходимости подключаться к городу. В доме есть газовое отопление, можно установить другой тип отопления. Дом состоит из двух этажей общей площадью 250 м2, дом будет идеальным для семей, которые хотят жить недалеко от Риги. В доме есть материалы для дома, с которыми вы можете закончить дом.
Можно договориться о благоприятном времени работы, пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации или организовать просмотр.
For sale New building in a quiet, green neighborhood. Only a 10-minute drive from Riga is a nice place Stūnīši, located in Olaine parish. Neighborhood is only private houses, forest, peace and quiet characterize this place.
The house was built for big family, the roof and exterior are completed, inside is a gray stage, everything is built to the second floor, the second floor is an opportunity to expand, it is necessary to finish it completely. Consequently, it is possible to change another room sizes depending on the need. The house is bright with a large courtyard, this house on the street is almost last, new owners will be able to enjoy the silence. It is also possible to provide workers to finish the house as well as help with the materials, there are several options. A man who understands the building understand that the house does not require a large investment. The house has all city communications as well as the house is set up BIO drainage, as a result there is no need to connect to the city. House has gas heating. The house consists of two floors with a total area of 250 m2, the house will be perfect for families who want to live not far from Riga.
Possible to agree on a favorable opening hours, please call for further information or to arrange a viewing.

Pilsēta/pagasts: Olaine
Pilsēta, rajons: Rīgas rajons
Iela: Sūnu iela 3 [Karte]
Platība: 250 m²
Stāvu skaits: 2
Istabas: 5
Zemes platība: 1197 m²
Ērtības: Dārzs, Gāzes katls
Cena: 69 000 €


Vieta:Rīgas rajons

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.03.2020 10:00