Piedāvājam iegādāties ainavisku zemesgabalu Vidzemes jūrmalā. Īpašums atrodas Limbažu novadā, Liepupes pagastā un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 10, 06 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4, 34 ha un mežs 5, 72 ha platībā.

Zemesgabalam ir labas piekļūšanas iespējas, no pašvaldības autoceļa pa grants seguma ceļu caur citu, blakusesošo zemes īpašumu, kurā nodibināts servitūts.

Apkārt īpašumam atrodas lauksaimniecības zemes, meži, lauku viensētas, 500 m attālumā atrodas Rīgas jūras līča krasts un aptuveni kilometra attālumā Ķurmraga bāka. Īpašums atrodas 80 km attālumā no Rīgas centra.

Saskaņā ar Liepupes pagasta teritorijas plānojumu, zemesgabals atrodas lauksaimniecības un mežu teritorijā. Iespējama dzīvojamās mājas būvniecība.

Предлагаем на продажу живописный земельный участок рядом с Видземским взморьем. Собственность с адресом Лимбажский край, Лиепупская волость - состоит из одного земельного участка общей площадью 10, 06 га, в том числе используемая в сельском хозяйстве земля площадью 4, 34 га и лес с площадью 5, 72 га.

К земельному учаску можно удобно подъехать - по муниципальной дороге с гравийным покрытием через дорогу, распологающуюся на соседнем участке земли, на котором учережден дорожный сервитут.

Вокруг собственности находятся земли сельскохозяйственного назначения, леса, хутора, на дистанции 500 метров находится берег Рижского залива и примерно в километре маяк Курмрагс. Участок земли расположен в 80 км от центра Риги.

В соответствии с территориальным планированием Лиепупской волости, участок расположен на сельскохозяйственной и лесной территориях. На участке земли разрешено строительство жилого дома.

Pilsēta, rajons: Limbaži un raj.
Pilsēta/pagasts: Liepupes pag.
Ciems: Tūja
Iela: Cīrulēni [Karte]
Platība: 10 ha.
Pielietojums: Zeme privātmājas būvēšanai
Cena: 198 000 € (1.98 €/m²)


Vieta:Limbaži un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 21.09.2022 09:09