Pārgaujas novada pašvaldība pārdod tās nekustamo īpašumu „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 6, 49 ha platībā, 2-stāvu būves (skolas ēkas) un palīgēkas.
Izsole notiks 2019.gada 5. septembrī plkst. 14.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē “Iktes”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 110300, 00 euro, drošības nauda 11030, 00 euro, dalības maksa 20, 00 euro, minimālais izsoles solis – 100, 00 euro.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā - sadaļā Izsoles. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu līdz līdz 2019. gada 4.septembrim, plkst. 12.00.

Pilsēta, rajons: Cēsis un raj.
Pilsēta/pagasts: Stalbes pag. [Karte]
Platība: 914 m²
Kadastra numurs: Pārgaujas novada paš
Cena: 110 300 €


Vieta:Cēsis un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:15.08.2019 08:00