Maksātnespējīgās SIA "Bush", reģ. Nr. 40103070858, maksātnespējas procesa ietvaros tiek pārdota SIA "Bush" piederošā piekabe transporta laivu vedējs RESPO 750V441L199, izlaiduma gads: 15.08.2012, šasijas Nr. V61000751CE000112 Vieta:L1, valsts reģistrācijas Nr. R4308.

Piekabe tiek pārdota par brīvu cenu, aicinām izteikt savus piedāvājumus. Līgums tiks noslēgts ar personu, kura būs piedāvājusi augstāko pirkuma cenu.

Interesentiem lūdzu, izteikt savus piedāvājumus rakstveidā līdz 30.08.2019. (ieskaitot), norādot:
1. Pircēja – fiziskās/juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un reģistrācijas numuru;
2. Pircēja skaidri izteiktu piekrišanu pirkt piekabi par piedāvāto pirkuma summu;
3. piedāvāto pirkuma cenu ciparos un vārdiski (MSIA " Bush " ir PVN maksātājs, piedāvāto pirkuma cenu lūdzu precizēt - ar vai bez PVN);
4. Pircēja kontaktinformāciju.

Rakstveida piedāvājums nosūtāms administratoram Aigaram Gozītim pa pastu uz prakses vietas adresi Krišjāņa Valdemāra iela 33A-10A, Rīga, LV-1010 vai iesniedzams elektroniski parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz administratora e-pastu.

Marka: Respo 750v441l 750V441L
Kravnesība: 750
Iekšējais garums: 1
Iekšējais platums: 1
Iekšējais augstums: 1
Cena: 600 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:30.07.2019 19:38