Administratore Ligita Dārzniece, fiziskas personas Metas Aņisovecas maksātnespējas procesa ietvaros bez izsoles par brīvu cenu, kas nav mazāka par EUR 400, 00 ( Četri simti eiro ) pārdod parādniecei METAI AŅISOVECAI piederošo nekustamo īpašumu Dzīvokļa īpašums Nr. 4, pēc adreses Laurencenes iela 10, Alūksne, Alūksnes novads.
Nekustamais īpašums tiks pārdots personai, kura piedāvās augstāko cenu. Interesentiem cenu piedāvājumus iegādāties nekustamo īpašumu iesniegt administratorei rakstveidā līdz 28.12.2019. administratores prakses vietā Madonā, Poruka ielā 3-602, LV- 4801, vai arī nosūtīt uz epastu piedāvājumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Gadījumā, ja nekustamo īpašumu vēlēsies iegādāties vairākas personas piedāvājot vienādu cenu, tad starp tām personām tiks rīkota rakstiska izsole.

Izsoles norises adrese: Madona
Datums: 28.12.19
Ķīlas summa: 400 €

Vieta:Madona un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:28.11.2019 18:20