Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Matroži”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0, 75 ha un uz tās esošās sešām dažāda tipa nefunkcionējošām būvēm (noliktava, saimniecības ēka, suņu audzētava, šķūnis u. c. ) ar kopējo platību 686.3 m2, kas celtas 1980.gadā.
Izsole notiks 2019.gada 2.decembrī pulksten 13.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no pulksten 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00 Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 29.novembra pulksten 12.00.
Izsoles sākumcena 48 000, 00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas t. i. 4800, 00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā. Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Izsoles norises adrese: Rucava
Datums: 02.12.19
Ķīlas summa: 48 000 €

Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:28.11.2019 08:18