Rucavas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liedagi-24”, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68, 2 m2 un 608/13658 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu mājās un zemes.
Izsole notiks 2020.gada 2.janvārī, plkst. 15.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00 Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 30.decembrim, plkst. 14.00.
Izsoles sākumcena 2160, 00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t. i. 216, 00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Izsoles norises adrese: Rucava
Datums: 02.01.20
Ķīlas summa: 2 160 €

Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:04.12.2019 10:29