Divistabu dzīvoklis Cīravā. Tikai 280 Eur sākumcena. Nav izīrēts.
Elektroniskā Izsole Aizputes nov. , Cīrava, "Jaunā māja", dzīvoklis Nr. 2
EUR 280.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47, 3 m2;
4730/46330 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 6448:005:0134:001 kopīpašumā esošās daļas;
4730/46330 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6448:005:0134, ar kopējo platību 0.79 ha;
nekustamam īpašumam “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, noteikti apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.2 ha; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.2 ha; ceļa servitūta teritorija 0.2 ha.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 280.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 28.01.2021 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 28.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes nov. , Cīrava, "Jaunā māja", dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 08.01.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 28.01.21
Ķīlas summa: 28 €
Tālrunis: (+371)67-02-***
Tālrunis: (+371)67-02-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Liepāja un raj.
Adrese:K.Valdemāra iela 31, Rīga
Darba
laiks:
P.-Pt.08:30 - 17:00
Uzņēmums:SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:15.01.2021 09:55