Rīga, Krustpils iela 73 k-3 dzīvoklis Nr. 41
Eur 5 700.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100:121:1333:004:041 ) ar kopējo platību 18.4 m2;
1838/70775 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100:121:1333:004 kopīpašumā esošās daļas.
Dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100:121:1333 daļa 0.2023 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 5 700.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 18.12.2019.
citām personām: līdz 16.01.2020 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 570.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Krustpils iela 73 k-3 dzīvoklis Nr. 41, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 29.01.2020
laiks: 13:00
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: K. Valdemāra 31, Rīgā
Datums: 29.01.20
Ķīlas summa: 570 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:23.12.2019 15:50