Divistabu dzīvoklis Saldus nov. Pampālos, tikai 1100 Eur sākumcena.
Elektroniskā Izsole Saldus nov. , Pampāļu pag. , Pampāļi, Rūpniecības iela 1 dz. Nr. 8
EUR 1 100.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40 m2
400/3475 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 8476:005:0198:001)
400/3475 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 8476:005:0198) ar kopējo platību 0.2517 ha

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 1 100.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 19.11.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 110.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Saldus nov. , Pampāļu pag. , Pampāļi, Rūpniecības iela 1 dz. Nr. 8, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 30.10.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 19.11.20
Ķīlas summa: 110 €
Vieta:Saldus un raj.
Uzņēmums:SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:16.11.2020 11:12