Nekustamaīpašuma sākuma cena: 15 750.00
Nodrošinājums 2100.00
Nekustamo īpašumu: Graudu iela 2, kas atrodas Tukuma pilsētā, Tukuma novadā.
Izsoles sakums: 23.07.2019
Pieteikties var līdz 12.08.2019.
Izsoles noslēgums 22.08.2019.
Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9001 008 0250, ir reģistrēts Tukuma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0009 3267 un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1354 m2, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0250 001 un kopējo platību 210, 0 m2, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0250 005, jaunbūves ( saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0250 003 un jaunbūves ( siltumnīcas ēkas ) ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0250 004. papildus informacija ir pieejama mājas lapā: -. izsoles. ta. gov.

Izsoles norises adrese: Graudu iela 2, Tukums
Datums: 22.08.19
Ķīlas summa: 1 575 €
Vieta:Jūrmala

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:02.08.2019 14:47