Ventspils novada pašvaldība 29. maijā plkst. 13.15 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 2, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles pag. , Ventspils nov. Izsoles sākumcena 230 eiro, nodrošinājums 23 eiro, izsoles solis 20 iero.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un interneta vietnē, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 28. maijam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 28. maija plkst. 17.00.

Izsoles norises adrese: Ventspils, Skolas ielā 4
Datums: 29.05.19
Ķīlas summa: 23 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:24.05.2019 08:05