SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavinātas sekojošas kustamās mantas - transportlīdzekļus:
HONDA ACCORD (2008.g. ); reģ. Nr. HE 674; cena 2240, 00 EUR; nodrošinājums 224, 00 EUR
HONDA ACCORD (2008.g. ); reģ. Nr. HC 5959; cena 2400, 00 EUR; nodrošinājums 240, 00 EUR
Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Inženieru ielā 60, Ventspilī, darba dienās.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties personīgi SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” administrācijā pie jurista 4.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 -12.00, Inženieru ielā 60, Ventspils, un mājas lapā.

Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2019.gada 24.jūlija plkst. 12.00.
Izsole notiks 2019.gada 25.jūlijā plkst. 14.00.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. Nr. 40003246194, norēķinu kontā Nr. LV46HABA0001402048260 (AS „Swedbank”; SWIFT kods HABALV22), norādot maksājuma mērķi: „Transportlīdzekļa (reģistrācijas numurs) izsoles nodrošinājums”, līdz 2019.gada 23.jūlija plkst. 23.59.

Izsoles norises adrese: Inženieru? 60, Ventspils
Datums: 25.07.19
Ķīlas summa: 224 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:09.07.2019 11:09