Jūrmala, Lībiešu iela 18 dzīvoklis Nr. 4
Eur 13 200.00
Objekta sastāvs
trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 0802 001 004) ar kopējo platību 90.7 m2;
9064/142885 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ( būves kadastra apzīmējums 1300 020 0802 001) kopīpašumā esošās daļas;
9064/142885 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 0802) ar kopējo platību 0.1323 ha.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 13 200.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 16.12.2019.
citām personām: līdz 16.01.2020 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 320.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Lībiešu iela 18 dzīvoklis Nr. 4, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 29.01.2020
laiks: 10:00
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Lūdzu zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: K. Valdemāra 31, Rīgā
Datums: 29.01.20
Ķīlas summa: 1 320 €
Vieta:Jūrmala

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:14.01.2020 17:17