Jūrmala, Skolas iela 69B, dzīvoklis Nr. 27
Eur 9 960.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 1301 001 027) ar kopējo platību 42.10 m2;
3844/289831 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 020 1301 001) kopīpašumā esošās daļas.
Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām un Latvijas valstij Possessor personā piederoša zemes vienība Skolas ielā 69B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 1301, 0.5630 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 9 960.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 16.12.2019.
citām personām: līdz 16.01.2020 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 996.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Skolas iela 69B, dzīvoklis Nr. 27, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 29.01.2020
laiks: 11:00
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: K. Valdemāra 31, Rīgā
Datums: 29.01.20
Ķīlas summa: 996 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:23.12.2019 15:50