Darba attiecības. Bezmaksas konsultācijas.
Uzteikumu atzīšana par spēkā neesošu;
atjaunošana darbā;
darba devēja un darbinieka atbildība;
izdevumu atlīdzināšana;
darba samaksas piedziņa;
u. c.

Pakalpojumu veids:Civillietas
Kompānijas nosaukums:Juridiskais birojs
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:04.07.2017 14:35