Lexem birojs piedāvā - fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas procesa vadīšanu no sākuma līdz beigām, konsultēšanu un citu palīdzību. Speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā Nr. PA-2023-1. Parādu piedziņa, kā arī visa veida juridisko palīdzību:

Uzņēmumu komplekso juridisko apkalpošanu

Uzņēmumu pārstāvēšanu valsts un pašvaldību iestādēs

Uzņēmumu juridisko aizsardzību

Parādu piedziņu

Laulību šķiršanas lietas

Uzturlīdzekļu piedziņas lietas

Laulāto kopmantas sadales lietas

Administratīvo lietu izskatīšanu

Jaunu uzņēmumu reģistrāciju

Uzņēmumu likvidāciju un reorganizāciju

Juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesus

Korporatīvo strīdu risināšanu

Apdrošināšanas strīdu risināšanu

Sarežģītu līgumu un dokumentu izstrādi

Pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās

Prasības pieteikumu, pretenziju sagatavošanu

Darba strīdu risināšanu

Mantojuma lietu kārtošanu

Starptautiskas tiesības

Valsts iepirkumi

Preču zīmes reģistrācija

Atrodamies Jelgavā.

Pakalpojumu veids: Parādu atgriešana
Kompānijas nosaukums: SIA Lexem
Vieta:Jelgava un raj.
Uzņēmums:SIA LEXEM

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 12.04.2023 12:21