Par saprātīgu atlīdzību ātri un akurāti sagatavoju un iesniedzu Lvģmc (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra) mājas lapā ķīmisko vielu un maisījumu pārskatu.

За разумную плату быстро и аккуратно подготавливаю и ввожу в систему LVĢMC (Латвийский центр среды, геологии и метеорологии) отчет о ввозе химических веществ и смесей.


Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:17.01.2020 19:33