Agronoms(e) – tirdzniecīb as pārstāvis(e ) SIA “Latagrokon cerns” – uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimnie cības uzņēmum
Добеле и р-он, Добеле
SIA Latagrokoncerns
Рабочие
8-17