Sociālās integrācija s valsts aģentūra aicina darbā (reģistrāci jas Nr. 90001790030 ) statistiķi Galvenie pienākumi
Юрмала, Дубулты
Sociālās integrācijas v...
Рабочие
8.30-17.00
Kreiss SIA – starptautis ks Latvijas uzņēmums, kurš specializēj as kravu pārvadājumo s visā Eiropā un Austrumu valstīs, aic
Рига, Другой
SIA Kreiss
Рабочие
9:00-18:00
SIA „Gtcl Baltic” sadzīves tehnikas un elektronika s preču vairumtirdz niecības uzņēmums meklē iepirkumu speciālistu .
Рига, центр
SIA Gtcl Baltic
Рабочие
8. 00-17. 00
Business Analyst Position. We are a rapidly expanding IT services group who are focused on online gaming and are now
Рига, центр
Picked Design
Рабочие
9:30-17:30
Наш партнер, быстрорасту щая компания со специализац ией в сфере финансовых услуг и ИТ, приглашает в свой коллектив на кон
Рига, центр
Finconsulting SIA
Рабочие
9.00 - 17.00