Starptautisk s uzņēmums, Rīgas universālai s termināls, kas sniedz dažāda veida pakalpojumu s Rīgas Brīvostas teritorijā, k
Рига, Вецмилгравис
SIA Rīgas universālais ...
Посменно
Maiņās
Sgs Grupas uzņēmums (pasaules vadošā inspekcijas , verifikācij as, testēšanas un sertifikāci jas kompānija) meklē PARAUGU
Рига, Петерсала
Sgs Latvija Ltd. SIA
Смешанно
8. 00- 20.00
На склад пиломатериа лов требуются водитель автопогрузч ика, приоритет с опытом работы. Работа с пакетирован ными пиломатер
Рига, Саркандаугава
SIA Starts rīga stivido...
Смешанно
Jaukti
Uzņēmums (Mangaļsalā ) meklē darbiniekus : stividoru, kravas pieņemšanas aģentu. Darba grafiks-jau kts. Samaksa pēc no
Рига, Мангальсала
B Port
Смешанно
00-24