Remontservis a meistars Rīgā, Krasta ielā 36, Veikalā-nol iktavā Depo Prasības: -Uz klientu orientēta, pozitīva un at
Рига, р-н ул.Краста
Depo diy, SIA
Посменно
Pēc grafika
Aicinām darbā Elektroniķu s. Pamatpienāk umi: - Apkalpot un uzraudzīt ražošanas iekārtu vadības sistēmu darbību, vei
Рига, Пардаугава
Latvijas Finieris, As
Рабочие
8.00-16.30
Kompānija, kas nodarbojas ar elektronisk o ārduvju kodu sistēmu montāzu un apkalpošanu , piedāvā, patstāvīgu darbu vājstrā
Рига, центр
Meko un Ko SIA
Рабочие
8-17
Aicinām darbā Elektromehā niķi. Darba pienākumi: - ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts - profilaktis ko darbu v
Рига, Плявниеки
SIA Transparence
Рабочие
8-17
Elektromehān iķis-meist ars darbam ar mazgāšanas un uzkopšanas tehniku. Prasības: -Pieredze elektroinst rumentu, sadz
Рига, Тейка
Sai Rmb Group
Рабочие
8-18
Remontservis a meistars Jēkabpilī, Kļavu ielā 1, Veikalā-nol iktavā Depo Prasības: -Uz klientu orientēta, pozitīva un
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Depo diy, SIA
Посменно
Pēc grafika
Aicinām darbā Elektromehā niķi. Darba pienākumi: - Horeca iekārtu apkalpošana un remonts - profilaktis ko darbu veik
Рига, центр
La ronde
Рабочие
9.00 - 18.00
Servisa Mehāniķis Aicinām darbā servisa mehāniķi pilna laika. Prasības Iepriekšēja pieredze elektroinst rumentu un
Юрмала, Слока
N8, SIA
Рабочие
9-18
AS "Putnu fabrika Ķekava" aicina darbā Elektroatsl ēdznieku putnkopībā. Prasības: 1. Atbilstoša vidējā profesionāl ā
Рижский р-он, Кекавская вол.
As Putnu fabrika Ķekava
Смешанно
7:00 - 16:00
Meklējam elektroatsl ēdznieku pilnas slodzes darbam mēbeļu ražotnē; nepieciešam a atbilstoša izglītība un "B" elektrodroš i
Елгава и р-он, Яунсвирлаукская вол.
SIA AJM Wood
Рабочие
07:30-16:45
Vēlies pelnīt no 600 līdz 800 eiro mēnesī? Nāc strādāt tehnoloģisk i aprīkotā, modernā loģistikas centrā. Aicinām
Рижский р-он, Кекавская вол.
Trialto Latvia
Посменно
06-15; 15-24
Mясоперераба тывающему заводу Sia "valdori" на постоянную работу требуется электро-мех аник для обслуживани я и ремонта про
Рига, Шкиротава
SIA Valdori
Рабочие
Maiņās
Компания занимающаяс я реновацией и продажей хлебопекарн ого оборудовани я, приглашает на работу электромеха ника. Требо
Рига, центр
SIA
Смешанно
Meklējam elektroatsl ēdznieku ar pieredzi elektrodzin ēju pārtīšanā un/vai elektroierī ču remontā. Prasības: -Pieredze
Рига, VEF
SIA
Рабочие
8.00-17.00