Meklēju tulku, kurš spēj iztulkot Pedagoğiska rakstura tekstus. Lai iztulkotais ir izlasāms un kontekts saprotams nevis
Рига, Пардаугава
Privati
По выбору
Pēc izvēles
Liels šūšanas uzņēmums meklē vācu valodas tulku. Vēlama izpratne par šūšanas terminoloģi ju. Darba vieta Krāslavā.
Краславa и р-он, Краслава
SIA Nemo
Смешанно
8-17
Tulkošanas birojs SIA Rīga Tulko Jums Piedāvā ilglaicīgu sadarbību pieredzējuš iem tulkiem (-cēm), tulkotājiem (-jām)
Рига, центр
SIA Rīga Tulko Jums
По выбору
Pēc izvēles
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется менеджер со знанием АНГЛИЙСКОГО языка по работе
Рига, Пардаугава
Prefab Home
Рабочие
9-17
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется менеджер со знанием ИТАЛЬЯНСКОГ О языка по работ
Рига, Пардаугава
Prefab Home
Рабочие
9-17
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется менеджер со знанием ФРАНЦУЗСКОГ О языка по работ
Рига, Пардаугава
Prefab Home
Рабочие
9-17
Tulkošanas birojs Polyglot aicina ilglaicīgai sadarbībai mutiskus un rakstiskus tulkus un tulkotājus latviešu/kr ievu/vāc
Рига, центр
Polyglot tulkojumu biro...
Смешанно
09:00 - 18:00
Ārštata tulkotāji tiek aicināti darbā Littera tulkošanas birojā. Sakarā ar darba apjoma pieaugumu meklējam papildus tulk
Рига, центр
Littera
Смешанно
10
Nepieciešams krievu/latv iešu valodu tulks, kam dzimtā valoda būtu latviešu valoda. Piedāvājam ilgtermiņa sadarbību dažād
Рига, центр
Salvesol
По выбору
Pēc izvēles
Konsultāciju un investīciju uzņēmums meklē tulku (Eng/rus – Lat) sadarbībai, vēlama izpratne par biznesa vadības termino
Рига, центр
Delta Investment Capita...
Рабочие
Brīvs
Бюро переводов ищет внештатного письменного переводчика /корректор а. Языковые пары: русский-лат ышский, русский-анг лийски
Рига, центр
Pros and Cons
Смешанно
Ārštata tulks
Nepieciešams tulkošanas projektu vadītājs Hieroglifs Internation al ir specializēj ies un guvis profesionāl us panākumus
Рига, центр
Hieroglifs Internationa...
Рабочие
16:00 - 20:00
Rixtrans pastāvīgi meklē poļu-latvie šu valodas kombinācija s tulku ilgstošai sadarbībai. Minimālās prasības: 1. V
Рига, Зиепниеккалнс
SIA Rixtrans
Смешанно
9-18
Saistībā ar darbības paplašināša nu, tulkošanas birojs savai komandai aicina pievienotie s profesionāl us tulkus un tulkotā
Другой
Interactive Technologie...
По выбору
Brīvs