Vajadzīgs pāris ar pieredzi darbam liellopu fermā, nodrošinām ar dzīvojamo platību. Laimes meklētājus un dzērājus netrau
Рижский р-он, Сигулда
Zs
Ежедневно
6st.
Zemnieku saimniecība aicina darbā slaucēju 25 govīm. Darba pienākumos ietilpst slaukt, mazgāt aparātus un slaukšanas sis
Цесис и р-он, Вецпиебалгская вол.
Zemnieku saimniecība
Смешанно
8-10; 18-20
Meklēju slauceju vai ģimene ar slauceju mazā saimniecība Iecavā. Ar dzivošanās uz vietas. labi nosacijumi pret labu at
Бауска и р-он, Иецавский округ
Z/s
Смешанно
8
Piedavajam darbu lopkopējam vīrietim. Nodrošinam ar dzīvesvietu . dzērajus un dīkdieņus lūdzam neatsauktie s. epastu nelie
Другой
Sia
Ежедневно
8h
Slaucamo govju fermā steidzīgi vajadzīgs apzinīgs strādnieks ar pieredzi.
Рижский р-он, Сигулдская вол.
Zemnieku saimniecība
Смешанно
8 st
Nepieciešama maiņas slaucēja liellopu fermā. Darba pienākumos ietilpst slaukt govis, barot teļus, uzturēt kārtībā pien
Резекне и р-он, Декшарская вол.
Z/s Lazdu mājas
Смешанно
8-17
Piedāvā darbu slaucēju, pilna apgādība, detalizētāk ai informācija i sazinoties privāti.
Прейли и р-он, Рудзатская вол.
Z/s
Смешанно
Pēc vienošanā
Ja esi apzinīgs, centīgs un patīk darbs ar dzīvniekiem , tad nāc strādāt modernā slaucamo govju fermā. Kā priekšrocīb a
Лимбажи и р-он, Лимбажская вол.
Lādes Piens
Посменно
Maiņās
Piedāvā darbu slaucējai un kūts strādniekie m, ir dzīvojamā platība. Darbā var pieteikties skolēni vasaras brīvlaikā.
Валка и р-он, Смилтенская вол.
Zs dimanti
Смешанно
8 stundas
Meklējam strādīgu, atbildīgu slaucēju darbam slaukšanas zālē 2x6 skujiņā. Darbs maiņās, tiek nodrošināta dzīvesvieta .
Цесис и р-он, Яунпиебалгская вол.
Z/s Uzvaras kalns
Посменно
8h/dienā
Vajadzīgi strādnieki - slaucēja un traktorists lopkopējs. Slaucējai darbs slaukšanas zālē. Ar dzīvojamo platību nodrošin
Рижский р-он, Сигулдская вол.
Z/s
Посменно
Summētais
Piedāvā darbu Slaucējai/a m (arī meklē traktoristu ar tiesībām) ar iespējām iemācīties, kas iepriekš nav idevies. Lauks
Цесис и р-он, Цесис
Z/s atpútas
Смешанно
Jaukts
Piedāvajam darbu slaucējai ar kūtstrādnie ku. Var būt ģimene, nodrošinasi m ar dzīvesvietu . Vairak zvanot.
Огре и р-он, Сунтажская вол.
Sia
Посменно
7.00
Piedāvā darbu slaucējai(a m), ir iespēja dzīvot uz vietas.
Тукумс и р-он, Тумская вол.
Zemnieku saimniecība
Смешанно
8-17
Piedāvā darbu Lopkopējiem Slaucamo govju fermā. Vēlamas traktortehn ikas tiesības. Ar dzīvojamo platību un sociālajām gar
Елгава и р-он, Залениекская вол.
SIA Mežacīruļi
Посменно
Pēc grafika
Ja esi saimniecisk s, čakls, kārtīgs un atbildīgs vīrietis ar pieredzi lopkopībā un darbā ar tehniku, proti strādāt patst
Мадона и р-он, Калснавская вол.
Z/s
Ежедневно
8 stundas
Saimnieciba mekle slauceju. Ar Dzivosanu nodrosinam.
Добеле и р-он, Бикстская вол.
Z/s
Ежедневно
6
Piedāvā darbu slaucējai, slaukšana piena vadā.
Валка и р-он, Бломская вол.
Zs
Смешанно
5-7, 17-19
Saimniecība meklē slaucēju fermā ar 300 govīm. Alga no 700 eur mēnesī, darba grafiks - divas darba dienas, divas brīvdie
Тукумс и р-он, Семесская вол.
SIA
Посменно
8.00-17.00
Nepieciešama slaucēja. Piesietā turēšana. Slaucēja strādā ar 4 aparātiem - 100 govis jāizslauc.
Елгава и р-он, Сесавская вол.
Sesava SIA
Смешанно
Jaukts
Vajadzīgs strādnieks fermā, sīkak pa telefonu.
Рижский р-он, Сигулда
Z/S
Смешанно
Jaukti